Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

Klar til at modtage chefen for Danske Division.

60 år og stadig i toppen

Af oversergent Jan Frank Lindberg,

Danske Division.

Danske Division (DDIV) fejrede 60 års

jubilæum 1. juni.

I 1952 oprettes 3. division med hovedkvarter

i Aabenraa, der med kort varsel

skulle kunne indsættes mod en trussel

fra Sovjetunionen. Divisionen var på

dette tidspunkt udset til at overtage

kommandoen over hovedparten af dækningsenhederne

i Jylland og Fyn i en

krisesituation.

I 1961 ændres navnet til Jyske Divisionkommando.

I 1975 flyttede Jyske

Divisionskommando fra Aabenraa til

Bülows Kaserne i Fredericia. I 1977

bestod Divisionskommandoen af tre

brigader. Under den ”kolde krig” varetog

divisionen hovedsagligt operative

planlægningsopgaver, rekognosceringer

i SCHLESWIG – HOLSTEIN.

I 1985 skiftede navnet til Jyske Division.

I halvfemserne opnåede divisionen sin

hidtidige storhedstid angående størrelse

og dispositionsenheder under kommando.

I 1997 ændrede Jyske Division

navn til det nuværende Danske Division.

treldevej 150

7000 Fredericia

7591 1555

I 1999 blev rammerne for DDIV`s operative

opgaveløsning væsentligt ændret.

Divisionen skulle med seks måneders

varsel, kunne gøres fuldt operativ, og i

forlængelse heraf kunne gennemføre en

1.500 km lang forskydning. Umiddelbart

efter skulle divisionen sammen med 12.

Polske Division og 14. Tyske Division

kunne kæmpe og gennemføre såvel

offensive som defensive operationer

under korpsets kommando.

Divisionen skulle også uddannes i Fredsstøttende

Operationer, Humanitære

og Katastrofeoperationer. Divisionen

rådede på det tidspunkt over 28.000

officerer, stampersonel og værnepligtige

efter en mobilisering.

I 2002 flyttede DDIV til Haderslev Kaserne.

DDIV blev i 2006 varslet om at

oprette et hovedkvarter for alle landstyrker

i NATO Responce Forces, NRF14.

Fra 2008 forberedte divisionen - med

designerede fra alle hærens myndigheder,

officerer af reserven samt støtte fra

flyvevåbnet og søværnet denne opgave.

Forberedelsen kulminerede med nogle

særdeles krævende øvelser i en jointmultinational

ramme, hvor divisionen

blev certificeret som Land Component

HOLDER DU OGSÅ

AF DIN BIL?

– RING OG FÅ ET GODT TILBUD

- vi er de eneste

der giver

levetidsgaranti

- også alt i autoglas

Nu også mulighed for billeddokumentation

PavaVejle.dk PavaFredericia.dk

PAVA er den eneste

kæde der er tilsluttet TELEGRAFEN Treldevej 150, 7000 Fredericia

Diskovej 20, 7100 Vejle

Tlf. 7640 1199

www.pavavejle.dk

Nu også!

Bilplejecenter

Erik Holgersen

Indehaver

Tlf. 7591 1555

www.pavafredericia.dk

command i NRF. Divisionen gennemførte

afslutningsvist en 6 måneders

beredskabsperiode i første halvår 2010.

Absolut den største og mest krævende

opgave for stab DDIV i nyere tid.

Ved det nuværende forsvarsforlig 2010

- 2014 blev divisionens opgaver igen

ændret væsentligt. Det har bl.a. betydet,

at divisionen – bortset fra Danish

Avisory and Training Staff - ikke længere

har dispositionsenheder under direkte

kommando.

I året hvor DDIV kan fejre 60 års jubilæum,

har den tre hovedopgaver:

- Som hovedkvarter skal vi forestå uddannelsen

af de to danske samt tre

baltiske brigadehovedkvarterer.

- Som Hærens Taktiske Inspektør skal vi

på vegne af Chefen for Hærens Operative

Kommando evaluere Hærens taktiske

uddannelse og øvelsesvirksomhed og

herunder certificere alle danske hærenheder,

som skal udsendes i international

tjeneste.

-Og endelig fastholdelse af den føringsmæssige

ekspertise således, at staben

ved DDIV kan udsendes i international

tjeneste, og med et givet varsel udgøre

kernen i et operativt hovedkvarter.

DDIV motto er: ”VELOX ET ACER” ”HUR-

TIG OG SKARP”.

Diskovej 20

7100 vejle

7640 1199

Få rabat med:

Brug dit kort her

13

More magazines by this user
Similar magazines