Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

De nye specialister fra uddannelsen - Taktisk Radio Team.

Bestået med et 10-tal

- taktisk radio team

En ny operativ taktisk uddannelse har set dagens lys ved Telegrafregimentet.

Projektet betyder, at Telegrafregimentet kan få

specialister målre tet til opgaver, der kan bruges både internt

ved Telegrafregimentet, samt fællesværns og i internationale

missioner. ISAF Hold 14 har afprøvet Taktisk Radio Teams kunnen

og færdigheder med stor succes.

Af major Leif Dalby-Frandsen, sagsbehandler

Studie- og Udviklingssektionen

ved Telegrafregimentet.

Den 29. maj var sidste arbejdsdag for

Taktisk Radio Team (TRT).

Holdet var derfor samlet sammen med

major Leif Dalby-Frandsen, oversergenterne

Thomas Børgesen og Henrik Jensen

i cafeteriaet på Bülows Kaserne. Her

tog regimentschefen imod det første

hold af uddannede TRT-soldater.

En oscar til dem alle

Forud for denne dag havde TRT holdet

været igennem en ret intensiv uddan-

nelse siden marts. En uddannelse, der

blev eksamineret på den hårde måde;

sidste uddannelsesuge var de afgivet til

1. Infanterikompagni/II Bataljon Jydske

Dragonregiment (1/II/JDR) - det næste

hold til Afghanistan (ISAF 14). Alle fem

TRT prøvede derfor at arbejde som

"OSCAR", det vil sige som signalmand

i delingen.

1/II/JDR gennemførte deres sidste

bataljonsledede uddannelse i Oksbøl.

Opgaverne var primært opsiddede og afsiddede

patrulje- og/eller kampopgaver,

gennemført i dagslys og i mørke.

Som eksamen havde de forskellige

infanteridelinger de fem TRT soldater

med på alle patruljerne. Der var mange

kampopgaver, de var intense og ikke

mindst varme - særligt når solen skinnede

fra en skyfri himmel og 35kg

skulle slæbes med ud i Oksbøls sandede

ørken. Vand var en eftertragtet forsyningsgenstand.

En uddannelse vi har brug for

Tilbagemeldingerne fra 1/II/JDR efter

øvelsen (ALU 3C) var lutter rosende

ord.

Én TRT havde omprogrammeret alle

delingens 152 radioer under kørsel i

en PMV, mens operationen var i gang,

én havde på eget initiativ gennemført

rutinerende uddannelse på HF radioerne

for infanterikompagniets "OSCAR"s og

en havde imponeret signalbefalingsmanden

med sit overbevisende arbejde

på kompagniets Tactical Operations

Center (TOC).

En glad regimentschef kunne efter

endt uddannelse overrække de stolte

soldater et "Taktisk RDO Team" skuldermærke.

De som gennemførte den nye TRT

uddannelse fik de te mærke til deres

uniformer. Til lykke til dem alle.

TELEGRAFEN 17