Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

I starten virkede børnene til at have uanede mængder af energi, men det aftog

op af dagen.

Det er min fars kaserne

- vil I se den

Helt fra barnsben mærker mange børn, at deres far eller mor er soldat.

En soldat i familien betyder ofte savn og aleneperioder for de

andre familiemedlemmer. Når en forælder er udsendt, må de andre

klare alt det derhjemme. Børnenes hverdag bliver anderledes, så

derfor kan det være godt, at deres lærere, pædagoger og de andre

børn forstår, at der nu er en, hvis far er på øvelse før udsendelsen

og udsendt i lang tid derefter. Derfor er det vigtigt, at far/mor viser

deres arbejdsplads frem og fortæller om deres arbejde.

Af overkonstabel af 1. grad Stefan

Johansen, Electronic Warfare Kompagniet.

Børn fra den kommende 0. klasse på

Fredericia Realskole var inviteret ud på

Ryes Kaserne for at høre lidt om, hvad

soldater laver og hvordan de sørger for

at bevare freden i de fjerne lande.

Miniblyanterne er på vej

Fredericia Realskole er i år begyndt

med glidende overgang til skolen. Den

gruppe af børn, der skal starte i 0. klasse

efter sommerferien, kalder de for ”miniblyanterne”.

Blyanterne - fordi blyanten

er skolens mærke og kendetegn.

I den forbindelse har man valgt at lave

en temauge om Fredericia.

Derfor tager ”mini-blyanterne” på

udflugter i byen, for at børnene lærer

deres by bedre at kende, og den 8. april

besøgte de så kasernen, hvor jeg som

far til en af de små og fire af mine kolle-

ger havde lavet et program for dem. De

skulle på forhindringsbane, og de skulle

køre i Piranha. Så skulle de se og høre

lidt om nogle våben, kampvesten, hjelm

og frakvest. Det fik de "i hænderne", så

de kunne rode med det og prøve, hvordan

det er at gå med. Gå og gå - er så

meget sagt, for de kunne ikke slæbe sig

afsted, men det gav dem et lille indblik

i, hvad soldaterne laver.

Kl. 9 stod de antrådt ved vagten i to

rækker. Klar til at blive ført til forhindringsbanen.

Der fortalte vi lidt om det at være soldat

og om Ryes Kaserne, hvorefter alle

lagde deres tasker på korrekt militær vis

på to rækker.

Derefter inddelte vi børnene i tre hold.

Et hold gik til køretur i Piranha, et andet

hold gik på forhindringsbanen og de sidste

fik en rundtur, hvor der blandt andet

blev fremvist udstyr og våben m.m.

På forhindringsbanen blev de fleste

forhindringer passeret enten ved egen

hjælp eller de små blev båret over.

Til meget morskab for børnene skulle

pædagogerne selvfølgelig også over alle

forhindringer undtagen "Irsk bænk".

Til sidst samledes vi på græsset og spiste

madpakker, og der blev leget lidt.

Kl. 12 sagde vi farvel. ”Mini-blyanterne”

gik samlet i to geledder til bussen, for

at køre tilbage til skolen.

I bussen var der flere, der faldt i søvn, så

det må have været en god dag!

Dinah Johansen: "Ups - der

kommer min far".

Med lidt hjælp kom alle op på muren. Efter forhindringsbanen var der mere ro over

børnene fra Fredericia Realskoles nye 0.-klasse.

TELEGRAFEN 21

More magazines by this user
Similar magazines