Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

22

Hele øvelseslejren i Nymindegab blev prøvet af. En stor øvelse med mange udfordringer. 2. Brigade fik afprøvet næsten alt det,

der var planlagt, og der blev taget mange erfaringer med hjem. Foto: Korporal H. Skriver Jørgensen.

Indsat som beredskabsbrigade

Et større øvelses setup skulle

afprøves og erfaringerne skulle

bruges til at blive endnu bedre.

Af premierløjtnant Søren V. Ekstrøm

Operationsofficer ved Communications

and Information Systems Bataljonen.

I lang tid havde der været snakken i

krogene på de små kontorer på Ryes

Kaserne vedrørende en større øvelse

i foråret, der gik under betegnelsen

CRYSTAL EAGLE. Indtil en gang i januar

var de ”almindelige” soldaters kendskab

til øvelsen forsvindende lille, og der var

en del tvivl om, hvad ”Krystal-øglen”

(som øvelsen hurtigt blev omdøbt til)

egentligt var for noget. Ja, faktisk var

der endda tvivl om, hvorledes øvelsen

skulle forkortes, for CE, som jo var

oplagt, bliver jo brugt til øvelserne

Combined Endeavour, så man ville nødig

skabe forvirring.

Resultatet blev, at forfatteren før og under

øvelsen har set 5-6 forskellige forkortelser,

men kært barn har jo mange

navne, som man siger.

omfangsrig øvelse

Af forskellige årsager, som forfatteren

ikke ønsker at trætte nogen med her,

kom de fleste lidt sent i gang med

planlægningen af opgaveløsningen til

øvelsen, der viste sig at være temmelig

omfangsrig. Multinational Corps North

East (MNC NE), bosiddende i Szczecin

i Polen, ville komme forbi Nymindegablejren

sammen med deres Combat Support

Brigade (CSB), CBRN bataljon samt

yderligere assets, med henblik på at

oprette et fuldt hovedkvarter og herfra

gennemføre et større øvelsesscenarie

for underlagte brigader, heriblandt den

danske 2. Brigade.

Travlheden var da også stor, da forfatter

TELEGRAFEN

i tiden forud for øvelsens start besøgte

Nymindegablejren nogle gange i forbindelse

med rekognoscering og koordination.

DANILOG fra Vordingborg var

tasket til at løse opgaver i forbindelse

med host nation support (HNS), hvilket

betyder, at nogen skal sørge for, at de

udenlandske gæster har det godt og

får det, de skal bruge, for at kunne

løse deres opgave, og de havde travlt

med at ’upgunne’ Nymindegablejrens

infrastruktur til at kunne servicere

Et typisk kontor miljø hvor en enhed arbejder. Forud for deres virke har telegrafsoldater

klargjort computere, telefon, kabler, tv med videre.

More magazines by this user
Similar magazines