Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

En DSGT (Deployable Satellite Ground Terminal) indsat med DCM under øvelse

Steadfast Juncture i Pabrade, Litauen, efteråret 2011.

Dragonfly

Ved Deployable Communications and Information Systems Module

Echo (DCM E) arbejder vi målre tet med en af vores hovedopgaver;

at levere mobil CIS til (NATO Response Forces (NRF). Denne artikel vil

understrege, at den gode opgaveløsning langt fra bygger på tilfældigheder,

eftersom al forberedelse er nøje overvejet og planlagt.

Af kaptajn Morten A.Rosted Pedersen,

fungerende kompagnichef for DCMkompagniet/Hovedkvartersbataljonen

(DCMKMP/HQBTN).

Bag den noget kryptiske overskrift

gemmer sig en af NATO’s nyeste CIS

platforme, som - om ikke så længe -

er at finde på danske hænder. Dette

skyldes, at NATO udvider ”vognparken”

inden for CIS området. Dragonfly er en

IP-baseret CIS platform, som understøtter

tre forskellige netværk - nemlig

NATO Secret, Mission Secret og NATO

Unclassifided, herunder muligheden for

at levere computere, IP-telefoner og IPvideo-tele-conferencing

produkter til et

hovedkvarter (HQ) op til en vis størrelse.

Dragonfly er et komplet system med satellit

reachback, køretøjer, generatorer,

de tekniske komponenter (routere og

switche) og selvfølgelig en masse udstyr

til brugerne. Anvendelsen af Dragonfly

er baseret på NRF (NATO Response

Forces) konceptet, hvilket betyder, at

platformen skal deployeres sammen

med et DCM til støtte for et givent NATO

HQ (Hovedkvarter), såfremt NRF bliver

aktiveret. Det er så en ubetinget fordel,

at Dragonfly forlods tildeles et DCM,

således at medarbejderne har mulighed

for at træne på udstyret. Dertil kommer,

at der selvfølgelig udbydes en del kurser,

specifikt målrettet til Dragonfly, ligesom

der i NATO også findes mere generelle

CIS kurser. Alt i alt forventes introduktionen

af Dragonfly at være en helstøbt

pakkeløsning med en fuldt færdig CIS

platform, et matchende uddannelsesforløb

og et formuleret støttekoncept,

samt selvfølgelig et DCM til at bemande

platformen. I det danske DCM har vi p.t.

en platform, som er en generation ældre

end Dragonfly, men som i princippet har

den samme kapacitet. Vi ser derfor frem

til at modtage en nyere platform i tillæg

til den, vi har nu.

Håndteringen af CIS platforme

Den typiske dagligdags håndtering af en

CIS platform består af en masse teknisk

vedligeholdelse og vartning af køretøjer

og generatorer m.m. Platformen kan ty-

pisk indsættes med kort varsel under et

givent beredskab og derfor går meget af

tiden med at holde systemet operativt.

Der gennemføres i den forbindelse en

såkaldt replikering, hvorunder systemet

skal forbindes online til de servere og

informationslagre, som sørger for opdatering

af software og systemspecifikke

indstillinger. Uden at blive for teknisk er

denne proces noget, som tager mellem

tre og fem dage. Den skal gennemføres

senest hver 28. dag. Dette giver

selvfølgelig en udfordring i forhold til

planlægning af ferie og afspadsering,

hvilket som regel kan håndteres, hvis

vi planlægger i god tid. I de mellemliggende

perioder og når CIS platformen

ikke er indsat, bruges tiden på at gennemføre

vedligeholdende uddannelse

samt kompetenceudvikling i form af

funktions- og enhedsuddannelse samt

kursusvirksomhed. Årsagen til at platformen

er konstrueret på forhånd som

en generisk størrelse og at den ikke

sammensættes fra opgave til opgave er,

at NATO med NRF forventer, at kunne

blive indsat på meget kort tid og at der

selvfølgelig skal være CIS støtte på plads

til en sådan indsættelse. Derfor er der

ikke tid til at sammensætte et system,

gennemføre forberedende udannelse,

eller afdække et CIS koncept når først

”ballonen går op”. >>>

Connecting Sensors

and Effectors in real time

Terma delivers Mission Critical Command

& Control systems through offering lowrisk

integration of proven components

including re-use of components from

multiple proven systems.

www.terma.comTELEGRAFEN 5

idworks.dk · 3809 · 09.08

More magazines by this user
Similar magazines