Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Telegrafen 4. udgave 2012 - Forsvarskommandoen

Erik Schwensen under et tidligere besøg i Afghanistan.

Godt gået – god sommer

Af regimentschef og garnisonskommandant

oberstløjtnant Erik Schwensen,

Telegrafregimentet.

I skrivende stund er vi allerede midtvejs

i 2012. Sommeren forsøger stadig at

vinde kampen mod regn og rusk, og

det er tid til at gøre status for Telegrafregimentet

i forhold til de målsætninger,

som vi har sat os for 2012 i en tid, hvor

forandringens vinde blæser hen over os,

og hvor vi fra starten af 2012 forsat bygger

”vindmøller”, og lader andre bygge

”læ-skærme”.

Det er resultaterne, der tæller

Udgangspunktet er – som altid – at det

er vores og jeres resultater, der tæller

allermest. De strømmer stadig ind fra

nær og fjern.

En fantastisk indsats fra vores DCMKMP,

som nu er hjemme igen fra Kandahar,

og afsluttede udsendelsen med en flot

parade og et stort arrangement i Haderslev

med SMUK musik og byens store

anerkendelse. Tusind tak for indsatsen.

Vores udsendte i ISAF-13 gør det også

rigtig godt. De får god feedback som

det første hold efter den store transformation

fra ISAF-12, som vi kunne

læse i sidste nummer af TELEGRAFEN.

Uddannelses-, kursus- og øvelsesaktiviteterne,

som I gennemfører, giver også

gode resultater.

Senest fik jeg et super godt indtryk i

tirsdags, hvor jeg besøgte hele vores

ISAF-14 styrke på afsluttende øvelse i

det vestjyske. Flot og stor ros fra chefen

for 1. Brigade, brigadestaben og

kampgruppen.

Det jeg specielt hæfter mig ved, er jeres

professionalisme, sammenhold, initiativ

og handlekraft til at løse alle forekommende

mulige og tilsyneladende umulige

opgaver, og ikke mindst, at det

sker med GOD KOMMUNIKATION og

med godt humør. Det gælder for både

CISDET, EWDET og HQ-støtten samt alle

de fra staben og andre, der har været

med i planlægning, kurser, materielanskaffelser

m.m.

Også tak for den daglige, mindre synlige,

indsats. Det holder ”vingerne” i

gang, både administrativt, kursus- og

uddannelsesmæssigt, ved materielanskaffelser

og på studie- og udviklingssiden.

Øget udvikling og innovation

Alt hænger sammen og bidrager til at

nå vores fælles vision og strategiske

målsætninger. Jo, ”vindmøllerne” har

vi, og jo mere det blæser, jo flere sætter

vi op, fordi forandringer og besparelser

betyder bare et øget behov for udvikling

og innovation. Vi er godt på vej mod

vores strategiske målsætning om fokus

på motivation og kompetenceudvikling,

og jeg er sikker på, at vi når den aftalte

målsætning med 95 % ajourførte udvik-

lingskontrakter og 30 % iværksatte med

udgangen af 2012.

Vi har allerede implementeret vores

kommunikationsstrategi, som vi skal

blive endnu bedre til at anvende i praksis,

og vi har holdt 1. del af kursus i

personlig ledelse og kommunikation for

den udvidede chefkreds, og det fortsætter

vi med i 2. halvår.

Vores coaching- og mentorteam er også

godt i gang og halvvejs med uddannelsen.

De starter for alvor op i 2. halvår,

og med konferencen ”Mental Fitness

For Fighters” den 17. august, åbner vi

for det videre projekt.

Ledelses- og styringsmæssigt synes jeg

også, at vi ligger godt på vejen, og efter

en god sommer, sætter vi endnu mere

fart på for at nå mod de målsætninger,

vi har sat os for 2012.

telegrafregimentet - værnsfælles

Sidst og ikke mindst arbejder vi fortsat

mod vores todelte vision om dels at

udvikle os til et værnsfælles kompetencecenter

inden for højteknologisk kommunikation

(føringsstøtte, Electronic

Warfare og Computer Network Operations

(CNO)) i snævert samspil med

alle vore samarbejdspartere, og dels at

blive den mest attraktive arbejdsplads

inden for vores felt, så vi fastholder,

udvikler og tiltrækker de allerbedste

kompetencer og medarbejdere, og

derigennem skaber resultater, ingen

kan matche. Vi gør det i dag – og vi kan

fortsat gøre det!

Forhandlingerne om Forsvares fremtid

vil starte hen over sommeren, som Forsvarsministeren

også orienterede os om

under besøget den 07. juni 12.

Det er en politisk proces, der er i

gang. Vi må vente på svar til de mange

spørgsmål, som kan stilles i den sammenhæng.

Men det er nu tid til at trække sommervejret

og – for et kort øjeblik – nyde dine

og vores resultater, slappe af og skue

frem mod andet halvår. Nogle af os får

kortere eller længere ferie end andre,

men gør det under alle omstændigheder.

Det er meget velfortjent.

Jeg vil slutte med at takke for den samlende

indsats I yder. Tak fordi DU er med

til at sætte ”vindmøller” op og holde

dem kørende.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer,

og til alle udsendte pas godt på jer selv

og jeres kammerater.

Vi ses derude og tales ved :-)!

TELEGRAFEN 9

ES

More magazines by this user
Similar magazines