Ingemanns aften- - Elbo

infolink2003.elbo.dk

Ingemanns aften- - Elbo

24

16 • 98

ANMELDELSE Af Gunnar Hjelholt

Ingemanns aftensang

„Dagen går med raske

fjed“ har et par trøsterige

linjer: „Viljen ser Vor

Herre på, giver kraften

vinge“.

Bente-Ingrid Bruun har

haft mod og kraft til at

skrive en psykologibog –

„Viljens kraft“ – med viljesbegrebet

som grundlæggende

tema. Hendes engagerede

og sprogligt letlæselige

bog fortjener omtale,

da den rører ved mange

vigtige spørgsmål for os

som formidlere af vor videnskab.

Først det med viljen.

Bente-Ingrid Bruun har

valgt at tage et komplekst

begreb som viljen frem af

den psykologiske glemmebog

og bruge det som

grundlæggende „enhed“.

Jeg er vokset op med de

begrænsninger, som Rubins

reduktion af viljen til

ikke-eksisterende i omtalen

i Salmonsens Leksikon

gav og er vel nok derfor

noget kritisk over for Bente-Ingrid

Bruuns anvendelse

af „vilje“ om alle stadier

i individets udviklingsforløb.

På sæt og vis er hun i

overensstemmelse med

Gordon W. Allport (Perso-

nality and Social Encounter,

Beacon Press, Boston

1960) omkring valg af

en kompleks psykologisk

enhed, hvori instinkter, behov,

tanker og følelser indgår.

At følge naturvidenskabernes

forsøg på at reducere

ned til småenheder

har ikke været frugtbart

for psykologien. Men når

„fællesvilje“ anvendes som

forklaring for kollektive

fænomener bliver jeg betænkelig.

Kan man bruge samme

begrebsapparat på forskellige

enheder? Er det ikke

her, at „formidleren“ løber

af med „fagpersonen“? Eller

er det en personlig ambition

om at „lave sin egen

psykologi“, sin personlige

tolkning af verden og formidle

den?

For Bente-Ingrid Bruuns

ambitioner er store. Hun

har villet have det hele

med. Sit eget liv, samfundslivet,

vor nuværende

psykologiske viden om

udvikling og andre videnskabers

syn på tilværelsen.

Det parret med ønsket om

at anvende så enkle, dagligdags

udtryk som muligt

– knytte an til folkepsykologien

– så den almindelige

læser kan se forbindel-

FOTO: LEIF GRAGE


ANMELDELSE

En

tilværelses-

ser til eget liv og begynde

at tænke over det, gør det

til en bog, der ikke alene

åbner op for vort fags anvendelse,

men også kræver

kritisk sans.

Men! Bente-Ingrid Bruun

er en søgende oprører.

Og hun slutter sig derved

naturligt til og søger støtte

hos andre, der er kritisk

indstillet til det etablerede.

Hendes over 400 numre

lange liste over forfattere,

som hun bygger på eller

citerer er meget præget af

små som store „profeter“,

og hun kan meget langt

hen ad vejen komme til at

postulere og fremstå som

fortaler for en „tro“.

Institutionerne

Foruden viljen er der jo

det med Vor Herre! Eller

som forfatteren siger i et af

sine afsluttende kapitler:

„det transpersonlige“. Her

viger hun imidlertid tilbage

for at behandle forholdet

mellem religion, tro, og

psykologi.

Det er lidt mærkeligt, for

mod til at afprøve grænserne

mangler hun ikke.

Hun gør rede for Rudolf

Steiners tanker, Jung, meditation,nærdødsoplevelser,

bygger på Jes Berthel-

tolkning

sen etc. Et helt katalog over

forsøg på at skabe sig mening

eller fortolke tilværelsen.

Hun danner udtryk

som „hjertevilje“, og er da

også inde på tanken om en

universel eller guddommelig

vilje (side 144).

Hvis Bente-Ingrid Bruun

havde haft fat i nylig afdøde

Franz Froms doktordisputats

„Om oplevelsen af

andres adfærd“ (som

mangler i litteraturlisten)

havde hun set, at det synes

at være en grundbetingelse

ved mennesket, at det oplever

eller digter mening i

den verden, som det lever

i. Netop det at knytte mening

eller meningsløshed

(Victor Frankl) sammen

med viljesbegreb og de

mange udmærkede eksempler

på individuelle og kollektive

forsøg på at få retning

i livet havde – efter

min mening – været værdifuldt

og havde kunnet

bringe større sammenhæng

ind i fremstillingen.

Nu kan det være ubehaget

ved kirkernes forvaltning

af deres funktioner,

der afholder forfatteren fra

at tage spørgsmålet om religion

og psykologi grundigere

op.

Gennemgående er Bente-

Ingrid Bruun forståeligt

nok meget kritisk over for

vore institutioner, og det

er da en at styrkerne ved

bogen, der gennemgår

vort udviklingsforløb fra

vugge til grav, at hun hele

tiden inddrager omverdensbetingelser.

Hvordan

kan vi forbedre disse, så

udvikling ikke fejldirigeres?

Selv om jeg er ret kritisk

indstillet over for meget af

det efter min mening ret

postulerende i bogen, er jeg

også fascineret af den. Man

kommer vidt omkring.

Forfatteren brænder og

vil noget. Og hendes opgør

med eller oprør mod

også meget i vor psykologiske

praksis og de forskellige

retninger fortjener

at blive taget alvorligt.

Hun har blik for, at videnskaberne

i sig selv er

lukkede systemer, der vanskeliggør

nytænkning, og

at et mere helhedspræget

syn på tilværelsen er nødvendigt.

Bente-Ingrid Bruun:

Viljens kraft.

Forlaget Klitrose,

april 1998.

215 sider.

198 kroner.

25

16 • 98

More magazines by this user
Similar magazines