09.08.2013 Views

DOM9264D4D659E8B0D5C12575D8003B4ABD8F7L84.pdf - e-Dok

DOM9264D4D659E8B0D5C12575D8003B4ABD8F7L84.pdf - e-Dok

DOM9264D4D659E8B0D5C12575D8003B4ABD8F7L84.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Neurocenter - Regionshospitalet Hammel<br />

3. RHN generelle patientforløb dokumenter > 8. Diagnosticering > 5. Arteriepunktur.<br />

Sygeplejefaglig instruks<br />

Forfatter: Mette Trane Hansen<br />

Versionsnr.: 2<br />

Lokation: 7010<br />

Informationstype: Instruks<br />

Ikrafttrædelsesdato: 22-03-2011<br />

Revideret dato: 22-03-2011<br />

Faglig ansvarlig: Mette Trane Hansen<br />

Ledelsesansvarlig: Vibeke Prenter<br />

3.8.5 Arteriepunktur. Sygeplejefaglig instruks<br />

Gælder for : 7010<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

At sygeplejersken, der skal udfører arteriepunkturen, er kendt med den rette fremgangsmåde, risici og<br />

kontraindikationer.<br />

Arteriepunkturen giver oplysning om:<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

• patientens iltnings evne<br />

• patientens syre-base status<br />

• patientens blodsukker niveau<br />

• patientens elektrolyt forhold<br />

• patientens hæmoglobin koncentration<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Patienter indlagt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN), hvor der er behov for en blodgasanalyse for at<br />

kunne diagnosticere og behandle.<br />

Arteriepunkturer udføres kun af sygeplejersker fra Klinik for tidlig neurorehabilitering.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Definition af begreber<br />

Allens test (kollateral cirkulations test): Arteria ulnaris og arteria radialis komprimeres samtidigt. Der observeres<br />

bleghed af hånden (mangel på blodtilførsel). Efterfølgende lettes kompressionen af arteria radialis og der skal ses<br />

farve (blodtilførsel) i hånden i løbet af få sekunder.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Fremgangsmåde<br />

Der gøres klar med arterienål, klorhexidinswaps 0,5%, usterile handsker, vatrondel, sterilt fixeringsplaster,<br />

evt. isbad ved lang transporttid til analysen.<br />

Patientens identitet fastslås.<br />

Patienten informeres om formålet med undersøgelsen og om smerten i forbindelse med indstikket.<br />

Patienten lejres godt på ryggen.<br />

3.8.5 Arteriepunktur. Sygeplejefaglig instruks (Version: 2) Side 1 af 2


God arbejdsstilling og belysning sikres.<br />

Håndvask og handsker på.<br />

Allen test (se definitioner).<br />

Palpation af arteria radialis, (lettest ved at dorsal flekterer håndledet, f.eks. ved at placere en pølle under<br />

den).<br />

En hjælper fikserer hånden.<br />

Huden desinficeres 2 gange med klorhexidin 0.5%, 30 sek. mellem hver gang og ny swaps til hver<br />

desinfektion.<br />

Arterienålen gøres klar (hætten åbnes).<br />

Arterien palperes med både 2. og 3. finger.<br />

Indstikket udføres mellem de 2 fingre hvor kanylen vinkles 45 eller 90 grader. Når arterien punkteres fylder<br />

blodet selv sprøjten. Når der ikke er mere luft i sprøjten afbrydes proceduren, og hætten lukkes.<br />

Punkturstedet komprimeres med vatrondellen i mindst 5 min.<br />

Sterilt fikseringsplaster påsættes.<br />

Sprøjten roteres indtil blodgassen analyseres, og lægges i isbad, hvis der er mere end 10 min. til analysen kan<br />

foretages. Prøven skal være analyseret inden for en time. (Analysen foregår på Klinik for tidlig<br />

neurorehabilitering).<br />

Løbende kontrol af indstikssted.<br />

Husk at tilføje evt. O2 tilskud på baggrund af analyseresultatet.<br />

Kontraindikationer:<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

• Hvis patienten er i trombolysebehandling, bør arterie punktur kun foretages i arteria radialis, da det her er<br />

mest effektivt at komprimere. Efterfølgende kan det være nødvendigt at komprimere i op til 30 min. (Arteria<br />

radialis skal vælges).<br />

• Negativt resultat af Allen test.<br />

• Infektion eller perifer vaskulær sygdom i ekstremiteten.<br />

• Vaskulær shunt i ekstremiteten (som f.eks. hos dialysepatienter).<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Arteriepunkturen skal ordineres i journalen og dokumenteres på dagskurven.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Ansvar<br />

Udførende sygeplejersker fra Klinik for tidlig neurorehabilitering.<br />

Ti l ba ge t i l t o p<br />

Referencer<br />

Ugeskrift for læger 2007, 169 (22): Arterie punktur af afdelingslæge Jørgen Wiis og overlæge Kurt Espersen,<br />

Rigshospitalet<br />

Ti l bage t i l t op<br />

3.8.5 Arteriepunktur. Sygeplejefaglig instruks (Version: 2) Side 2 af 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!