Midt i en værdiforandring: - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Midt i en værdiforandring: - Aalborg Universitet

Indledning

Skraldere er et forholdsvist nyt fænomen, som indtil for ti år siden var ukendt i mediebilledet og blandt den

brede befolkning. Skraldere er endnu ikke blevet mainstream, men er et spændende nyt socialt fænomen,

som er værd at undersøge, idet de indeholder elementer fra nye former for fællesskaber i

postmoderniteten. Skraldere kan desuden være tegn på en værdiforandring i Danmark. Deres idéer og

bevæggrunde er atypiske og i netværket indgår særegne symboler og meningsbærere, som ikke er set før i

dansk sammenhæng. Her forefindes desuden en god chance for at prøve at lave en kobling mellem et

forskelligartet netværk af subjekter og det omgivende samfunds kultur, som de er indlejret i. Med andre

ord en mulighed for at koble mellem mikrosociologi og makrosociologi.

Man kan jo undre sig over, hvorfor der i et overflodssamfund som Danmark, findes mennesker, som lever af

at skralde. Hvem er de og hvad er deres motiv til en så tabubelagt handling? Skyldes det at de ikke har

andre muligheder? Johannes Andersen forklarer i en artikel til MetroXpress at ”skralderne er en modkultur,

der er opstået i en periode med meget forbrug. De gør op med forbrugerkulturen og er meget bevidste om

miljø-aspektet” (Petersen 2009). Han foreslår samtidig at skralderfænomenet vil blomstre op på grund af

den økonomiske krise, idet flere vil blive arbejdsløse og derved får en økonomisk motivation. Det virker da

også slående, at skralderfænomenet fik sin første opblomstring i 2009: året, hvor netop både økonomisk

ansvarlighed, social ansvarlighed og økologisk ansvarlighed var i højsædet. Der kan dog være andre

motivationer bag handlingen, en form for aktivisme, eller en ny måde at hænge ud med vennerne på.

1

More magazines by this user
Similar magazines