Bachelor - Forskning

pure.iva.dk

Bachelor - Forskning

Pernille Gade Nielsen 26/5-2010

6. Semester Bacheloropgave Danmarks Biblioteksskole, Aalborg

Abstrakt

Dette er en teoretisk afhandling, der vil forholde sig til læringsaspektet ved fanfiction for børn

og unge i skolealderen. Dette opnås ved først at give en præsentation af fanfiction som genre

ud fra forskellige indholdselementer i fanfictionmiljøet. I anden del af opgaven fokuseres der

på forskellige væsentlige teorier med udgangspunkt i fanfiction som delt indhold i digitale

uformelle læringsrum. Disse teorier omhandler new literacies, participatory culture og formel

og uformel læring. I tredje del af opgaven benyttes anvendt teori til at sammenholde

læringsaspektet i fanfiction med børn og unges produktion af denne, hvorefter resultater

sammenfattes i konklusionen.

1

More magazines by this user
Similar magazines