Bachelor - Forskning

pure.iva.dk

Bachelor - Forskning

Pernille Gade Nielsen 26/5-2010

6. Semester Bacheloropgave Danmarks Biblioteksskole, Aalborg

Problemformulering

Denne opgave vil sætte sin fokus på fanfiction fænomenet for børn og unge. Hypotesen går

på, at fanfiction er en undervurderet genre, hvis man tænker på den i en læringssammenhæng.

Ud fra dette vil følgende problemstilling blive diskuteret:

Hvordan kan fanfiction ses i henhold til et læringsaspekt, når det gælder børn og unge i

skolealderen?

Denne problemstilling vil blive udarbejdet på baggrund af følgende underspørgsmål:

• Hvordan defineres fanfiction som genre?

• Hvordan kan man forholde læring til fanfiction?

• Hvorfor skriver og børn og unge fanfiction – og hvad kan de lære ud fra det?

Indledning

Fanfiction er et vidt begreb. Man kan måske danne en generel mening ud fra ordet; fan og

fiktion. Fiktion af fans. Fiktion for fans. Altså en nedskrevet tekst, der er skrevet af fans og

læses af andre fans. Men hvis det er en nedskreven historie af forfattere, hvorfor kan man så

ikke finde disse tekster fx ude på bibliotekerne eller i skolerne her i Danmark, kan man så

undre sig over. Der er 3 svar. Fanfiction er ikke kommercielt publiceret, da det tager afsæt i et

originalt univers. Fanfiction figurerer primært på nettet blandt fans af fiktive universer. Og

fanfiction har ikke været specielt meget i fokus når det kommer til lærende institutioner som

skoler og biblioteker. Især ikke undersøgelser om skolealdersbørn, der producerer fanfiction,

mener Rebecca W. Black (Black, 2008, side 17). Dette kan man også selv konkludere ud fra

en gennemgående informationssøgning efter litteratur omhandlende både børn, læring og

fanfiction i samme emnefelt.

Selvom fanfiction fænomenet er blevet mere udbredt, har jeg observeret, at der ikke lader til

at være speciel megen fokus på det i Danmark – hverken i skoler eller på børnebiblioteker.

Dette ville måske ændre sig, hvis man kiggede på hvad børn og unge kan lære ved at skrive

og læse fanfiction. Kan det ikke tænkes, at der rent faktisk foregår læringsprocesser i det at

man skriver, læser, lærer at benytte online værktøjer, alt sammen med henblik på at dele sine

tanker og historier med andre ligesindede i digitale sfærer, hvor man kan deltage og dele

interesser med andre ligesindede alt efter interesse og færdigheder?

” Thus, although fan fictions are derivative in the sense, that their design is mediated through

fans’ interpretations of media and popular culture […] the genre lends itself to a great deal of

literate innovation that is intimately tied to issues of literacy, learning and identity that

certainly call for further exploration.” (Black, 2008, side 17)

3

More magazines by this user
Similar magazines