Katalog

pure.iva.dk

Katalog

Observationer

– på Ballerup bibliotek

I ugerne 40-42 observerede jeg tweens

adfærd på Ballerup børnebibliotek, hvor jeg

dækkede 3 hverdage og 3 fridage (1 dag i

efterårsferien og 2 lørdage). Hvor vi her skal

kigge lidt nærmere på resultatet.

Hvem kom

Jeg observerede i alt 153 tweens, hvor der var

en overvægt af yngre tweens og piger (figur 8

og 9). Blandt drengene var andelen af yngre

tweens højere, og de kom specielt på fridage,

hvor der var flere piger på hverdagene.

Figur8&9: Køns- og aldersfordeling på de observerede

42

%

58

%

Piger Drenge

34

%

66

%

8-10 år 11-12 år

Dette kunne altså indikere at aldersfordelingen

har ændret sig fra kulturvaneundersøgelsen

i 2004, men kønsfordelingen er

den samme, og det er specielt de 11-12årige

drenge, som biblioteket ikke får fat i.

Ledsagere

Fordelingen af ledsagere kan ses i figur 10,

hvor hele 52% af tweens kom sammen med

voksne ledsagere. Dette var specielt

dominerende for de yngre tweens, drengene

og på fridage.

24% af tweens kom sammen med

jævnaldrende ledsagere i grupper på 2-3

stykker uden voksne. Her var der ikke den

store forskel på kønnene (dog lidt flere piger),

men til gengæld var denne adfærd specielt

dominerende blandt de ældre tweens og på

hverdage.

18% af tweens kom alene, som også var mest

dominerende for de ældre tweens og en

smule mere for pigerne, men uden forskel på

hverdage og fridage.

Meget få tweens kom med yngre børn eller

ældre teenagere uden voksne – i alt 6%.

Figur10: Tweens ledsagere (i %)

60

40

20

0

12

Bevægelsesmønstre

Langt de fleste tweens bevægede sig i et roligt

tempo gennem rummet, men 31% af tweens

var meget sporadiske. Deres tempo var

hurtigere, de zigzaggede mere rundt i rummet

og skiftede retning på et splitsekund (nogle

lavede endda en eller flere 180⁰ vendinger).

Der var ikke nogle faste ruter, som tweens så

ud til at foretrække frem for andre. De

bevægede sig faktisk meget varieret gennem

rummet, og de gik sjældent samme vej ud,

som de var kommet ind.

Tweens var interesserede i mange forskellige

materialer, og rent faktisk var der forholdsvis

få områder, der skilte sig ud. De mest

populære reoler var dem med film, fantasy og

letlæselige bøger, og mindst interesse fik

reolerne med musik, skønlitteratur, unge og

nye bøger/arrangementer. Resten fik ca. lige

meget opmærksomhed.

Der så ikke ud til at være nogen forskel på,

hvad pigerne og drengene foretrak, dog

registrerede jeg ingen drenge ved reolerne

med heste og kærlighed. En pudsig detalje var

nu, at flere af drengenes blik faktisk blev

fanget af kærlighed, som kan skyldes at der på

flere af de frontvendte bøger var billeder af

søde piger, men de gik som sagt ikke derhen.

More magazines by this user
Similar magazines