Katalog

pure.iva.dk

Katalog

Det kan selvfølgelig være svært at finde de

rette ord, og dette bør heller ikke ske

spontant. Ordvalget skal gennemtænkes, og

sørg for at få alle dine kollegaers input og

kritik undervejs, og måske endda inddrage

brugere også.

Skilte kan også være et formidlingsværktøj,

hvor biblioteket laver opslag med kommende

aktiviteter, skriver anbefalinger m.m., som

selvfølgelig ikke kan (eller skal) kortes ned til

få ord. Det er nu stadig vigtigt at gøre teksten

så kort som overhovedet muligt, fordi ellers er

der stor risiko for at opslagene ikke bliver læst.

Og overvej at placere disse i områder, hvor

brugerne er mere tilbøjelige til at stoppe op

og/eller sænke farten, som f.eks. ved

kødannelser, sofaområder eller udstillinger.

Skriften

Udover længden så skal skiltene også være

læselige, hvor det kan anbefales at bruge

skrifttyper uden fødder. Her er en meget

klassisk skrifttype Times New Roman, som er

god til lange og kompakte tekster, fordi

fødderne kan hjælpe øjet med at lave linjeskift

i tætte tekstafsnit. Disse fødder vil derimod

forstyrre øjet i korte tekster, hvor en skrifttype

som Ariel er meget bedre, eller Calibri som jeg

har brugt i dette katalog.

Derudover er det vanskeligere at læse tekst

skrevet udelukkende med store bogstaver og

når bogstaverne står lodret ovenpå hinanden,

da mange genkender ord frem for reelt at

læse dem, så dette bør undgås på skilte.

System

Alle skilte i rummet bør samtidig være

strømlignet, sådan at brugerne hurtigt lærer,

hvad de skal kigge efter, hvis de leder efter

noget bestemt. Her kan man overveje

farvekodede skilte, hvor hvert område gives

skilte i en bestemt farve. Det afhænger nu af

smag, og er ikke en god ide, hvis rummet er

meget farverigt. En anden mulighed er, at

bruge rummets primære farver, så skiltene

passer ind i indretningen. Hvis biblioteket er

meget neutralt, så bør skiltningen nu rumme

lidt flere farver eller i det mindste bruge

kontraster, sådan at f.eks. hvide reoler påføres

sorte skilte med hvid skrift. Kontraster er

generelt en god ide, da disse skaber et større

blikfang og fanget blikket bedre.

20

Med tiden kan det være nødvendigt at lave

nye skilte, og derfor bør der laves en

designskabelon, som rummer oplysninger om

skrifttyper, størrelser, farver m.v.. Det vil gøre

arbejdet hurtigere, og sikre skiltene er

strømlignet. Skiltningen bør også kunne flyttes

rundt, hvis indretningen ændres, så pas på

med at bruge superlim på reolerne eller

sømme skilte fast til væggen.

Tweens

De yngste tweens har kun lige lært at læse, og

selv ældre tweens forstår ikke nødvendigvis

begreber, der vil være helt almene for os

voksne. Vi skelner f.eks. mellem fag- og

skønlitteratur, som vil være et godt ordvalg i

den generelle skilning for mange voksne, men

spørgsmålet er om de 8-12årige reelt ved,

hvad de betyder? For dem vil det måske give

mere mening at bruge ord som information og

underholdning. Det er altså også vigtigt at

overveje, hvilke ord denne gruppe forstår, og

tilpasse sproget til tweens niveau, så

skiltningen også giver mening for dem.

Tweens vil oftest være lavere end voksne, og

altså have et andet udsyn. Udover at

efterprøve størrelsen på skiltene, bør vi altså

også forsøge at se dem med tweens øjne. Evt.

ved at gå ned i knæ og sikre at reoler, lys eller

andet ikke blokere udsynet fra deres højde.

MERE LÆSESTOF OM EMNET

Skiltning:

Lushington, N. (2002). Libraries designed for

users: a 21st century guide. Facet

Publishing. Kapitel 17

Underhill, P. (1999). Why we buy: the

science of shopping. Orion Business books.

Kapitel 5

Woodward, H. (2005). Creating the

customer-driven library: building on the

bookstore model. American Library

Association. Kapitel 10

More magazines by this user
Similar magazines