Katalog

pure.iva.dk

Katalog

Formidling inddeles ofte i direkte eller

indirekte, der skelner mellem om der sker en

direkte dialog eller om formidlingen sker mere

indirekte. Mit udgangspunkt i dette projekt

har været den indirekte formidling, som netop

biblioteksrummet skaber. Jeg har konkret

kigget på indretningen af rummet, skiltning,

opstilling af materialer og udstillinger, og

hvilke virkemidler der kunne bruges til at nå

en målgruppe som tweens. Her har jeg

specielt været interesseret i, at tweens skulle

inspireres til at gå på opdagelse, så de både

finder noget nyt og spændende, og

forhåbentlig også får lyst til at komme igen.

Kataloget vil altså primært fokusere på,

hvordan der kan formidles til en målgruppe

som tweens, frem for hvad der bør formidles.

Dette afhænger jo af de kommunale

målsætninger og det enkelte børnebibliotekets

traditioner og kompetencer.

Og det er som sagt et inspirationskatalog, hvor

hvert børnebibliotek må afgøre, hvad I kan og

vil gøre for tweens – og altså plukke de ideer

ud, som vil være relevante netop for jer.

Katalogets inddeling

Først del af kataloget handler om tweens,

hvor jeg gennemgår denne gruppes

motivationsfaktorer og deres brug af medier,

forbrug og biblioteker.

Herefter følger et kapitel om den

observationsundersøgelse, som jeg lavede på

Ballerup børnebibliotek af tweens adfærd i

det fysiske rum.

Derefter følger en række kapitler, hvor alle

disse mange data om tweens holdes op imod

formidlingen i det fysiske rum, der dækker

over indretningen af rummet, skiltning,

opstilling af materialer og udstillinger.

Og det sidste kapitel giver en konkret

evaluering af Ballerup børnebiblioteks styrker

og svagheder – og altså konkret hvor dette

børnebibliotek kunne sætte ind fremadrettet.

Undervejs vil jeg forsøge både at bruge figurer

til at illustrere statistik, og billeder til at vise

forskellige formidlingsmuligheder. Bagerst i

kataloget findes en oversigt over, hvor de

enkelte billeder er taget fra.

I hvert kapitel vil der også være en lille boks

med litteratur om emnet, hvis nogle skulle

være interesseret i at læse mere om et

konkret emne.

MERE LÆSESTOF OM EMNET

Markedsføringsvinkel på tweens:

Lindstrøm, M. (2003). Brandchild. Forlaget

markedsføring

Siegel et al. (2004). The great tween buying

mascine. Dearborn Trade Publishing

Danske undersøgelser om tweens:

Andersen et al. (2011). Tweens: mellem

medier og mærkevarer. Samfundslitteratur

Tufte et al. (2009). Børns opvækst med

medier og forbrug. Samfundslitteratur

Tufte, B. (2007). Børn, medier og marked.

Samfundslitteratur

Formidling:

Styrelsen for bibliotek og medier (2010).

Folkebibliotekerne i vidensamfundet: rapport

fra udvalget om folkebibliotekerne i

vidensamfundet. Bilag 1

Borgen, J. S. (2006). Formidlingens rom: om

åt skape de optimale rammer omkring kunst-

og kulturformidling. I: Slip fortællingen løs:

kunst- og kulturformidling til de 3-6årige.

Børnekulturens Netværk

Kjær, B. (2006). Forskydningernes rum. I:

Folkebiblioteket som forvandlingsrum:

perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og

medielandskabet (red. af Emerek et al.).

Danmarks biblioteksforening og Danmarks

biblioteksskole

4

More magazines by this user
Similar magazines