Katalog

pure.iva.dk

Katalog

Motivation

– hvad driver tweens

På mange måder står tweens i en søgende

fase af deres liv. De er ved at skabe en

identitet, som både dækker over en individuel

og en kollektiv proces. Tweens skal både lære

dem selv at kende, men også samfundet og de

sociale normer. Først skal vi kigge på de mere

individuelle behov.

Høre til

Tweens har et behov for kærlighed, accept og

at høre til. Både derhjemme ved at være en

del af familien, men også udenfor hjemmet. I

denne alder begynder Tweens nemlig at

deltage i flere gruppesammenhænge og

knytter tættere venskaber. Udover skolen går

langt de fleste tweens også i fritidsordning

(dog stopper mange som 10årig), til faste

fritidsaktivitet 1-3 gange om ugen og er

sammen med venner min. 1-4 gange om ugen.

Behovet for accept rummer også et element

af spejling, hvor tweens bruger menneskerne

omkring dem til at sammenligne holdninger,

normer og adfærd, for derigennem at finde

deres egne værdier.

Anerkendelse

Udover at være noget for andre, så har

tweens også et behov for at være noget i sig

selv. De har brug for at vise deres kunnen og

værd, for både at få andres anerkendelse og

udvikle et selvværd. Tweens er nysgerrige og

vil afprøve forskellige ting, så de kan finde

deres interesser og blive fortrolige med deres

styrker/svagheder. Og de kan lide at blive

inddraget og blive taget seriøst.

Bekvemmelighed

Tweens er vant til at have medier lige ved

hånden og adgang til informationer og

underholdning hele døgnet. Derudover

konkurrer mange om deres opmærksomhed,

der gør denne gruppe mere forvente, fordi de

netop har et stort udvalg at vælge imellem

(eller forkaste ud fra). Tweens stiller derfor

krav om øjeblikkelig tilfredsstillelse – altså at

det er nemt, hurtigt og bekvemt.

Lyst

De aktiviteter som tweens sætter i gang

handler ikke om at nå et bestemt mål, men

om at berige nuet. Man kunne også sige

berige pausen mellem alle de formelle krav og

pligter, som skolen, forældre m.m. stiller. Når

tweens selv vælger, så vil det være lysten, der

driver værket, og de vil aldrig sætte noget i

gang, som de ikke selv har lyst til.

Ambivalens

Hos tweens vil der oftest være en ambivalens

mellem behovet for at høre til og hævde sig.

For at passe ind i gruppen kan det jo være

nødvendigt at følge strømmen, men tweens er

samtidig ved at finde dem selv og vil også

ønske at skille sig ud. Der kan også være en

konflikt mellem behovet for at selv at

bestemme, da det er mere bekvemt at lade

andre vælge for sig. Tweens er nu ikke

autoritetstro, så det kræver at de har tillid til

formidleren og lyst til at lytte.

INDRE BEHOV

• Høre til, accept og spejling

• Anerkendelse, selvværd og udforskning

• Nemt, hurtigt og bekvemt

• Berige nuet og følge lyst

• Ambivalens mellem disse

YDRE PÅVIRKNING

• Forældre

• Venner

• Andre

Socialisering

Hvis vi ønsker at afdække tweens motivation

er det ikke nok at kigge på indre faktorer, som

vi har gjort indtil nu. Tweens udvikler jo ikke

deres behov og en identitet i et vakuum, men

påvirkes af mange ydre faktorer, som f.eks.

nationalitet, køn og levevilkår. Spørgsmålet er

altså ikke kun, hvad der motiverer tweens,

5

More magazines by this user
Similar magazines