Katalog

pure.iva.dk

Katalog

men også hvem der påvirker og inspirerer

denne gruppe.

Forældre

Helt op til teenageårene spiller forældrene en

væsentlig rolle, hvilket er en af de største

forskelle mellem teenagere og tweens.

Teenagere vil i høj grad forsøge at løsrive sig

og tage afstand fra forældrene, for at selv

blive voksne og kunne stå på egne ben.

Tweens er derimod meget tættere knyttet og

afhængige af deres forældre, og det vil være

de personer, som de spiller bold op af i

hverdagen. Forældre har altså indflydelse på

og er med til at forme og inspirere tweens

behov, værdier og adfærd. Da tweens er ved

at skabe deres egen identitet, vil de nu også

være tilbøjelige til at sige forældrene imod,

prøve grænser af og gøre tingene på deres

egen måde. Og forældrene er ikke de eneste,

der påvirker tweens.

Venner

En anden vigtig gruppe er vennerne, som

nogle endda beskriver, som den største

inspirationskilde og påvirkningsfaktor for

tweens. Umiddelbart er det nu vanskeligt at

måle den enkeltes påvirkning, og afgøre

præcis hvem der har størst indflydelse. Dette

er egentlig heller ikke væsentligt, da både

forældre og venner uden tvivl påvirker

tweens.

Tweens spejler sig i vennerne, søger deres råd

og vægter deres anbefalinger højt. Måske

fordi de netop forsøger at høre til i bestemte

grupper, som jeg var inde på tidligere. Og

tweens netværk er altid ”tændt” og de har

ofte flere dialoger i gang samtidig, så disse

fylder også meget i hverdagen.

Andre

Mange andre personer påvirker også tweens,

såsom søskende (specielt ældre),

bedsteforældre, klassekammerater, lærer,

pædagoger m.fl., som jeg ikke skal gå

nærmere ind i her, da disse personer ikke

spiller en væsentlig rolle for de fleste tweens.

Jeg vil nu knytte et par bemærkninger til

mediernes rolle, da netop deres påvirkning

har været meget omdiskuteret – eller måske

nærmere frygtet. Gennem tiden har der

nemlig været flere såkaldte mediepanikker. I

starten af 1900tallet var det biograferne, i

50’erne tegneserierne og i 80’erne frygtede

man at bogen ville uddø pga. det øgede

medieforbrug, hvor debatterne i senere tid

har handlet meget om vold og fedme.

Det interessante er, at mediepanik

forudsætter en overbevisning om, at medier

er magtfulde nok til at påvirke vores

handlinger. Men hvis de vitterligt kan det,

hvorfor ignoreres den ene helsekampagne så

efter den anden? Og hvorfor er panikken

større ved nye medier, og ser ud til at gå i sig

selv, når disse er blevet mere udbredt og

alment accepteret af befolkningen?

Undersøgelserne af tweens viser tydeligt at

medierne spiller en rolle. Tweens påvirkes af

medierne, men denne påvirkning sker ikke

isoleret. Den sker i et sammenspil med mange

andre faktorer, hvor tweens indre behov,

forældre og venner spiller en endnu større

rolle.

MERE LÆSESTOF OM EMNET

Tweens motivationsfaktorer & påvirkning:

Andersen et al. (2011). Tweens: mellem

medier og mærkevarer. Samfundslitteratur.

Kapitel 4

Drotner, K. (1999). Unge, medier og

modernitet: pejlinger i et forunderligt

landskab. Borgen. Kapitel 1-2

Gripsrud, J. (2010). Mediekultur:

mediesamfund. 2. udgave. Hans Reitzels

forlag. Kapitel 1-3

Juncker, B. (2009). Børn & kultur: mellem

gamle forestillinger og nye begreber. I:

Dansk, kultur og kommunikation (red. af

Sørensen). 2. udgave. Akademisk forlag

Tufte, B. (2007). Børn, medier og marked.

Samfundslitteratur Kapitel 3

Siegel et al. (2004). The great tween buying

mascine. Dearborn Trade Publishing. Kapitel

3-5

6

More magazines by this user
Similar magazines