Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

Line Yde Astorp, bacheloropgave, IVA Aalborg Bacheloruddannelsen, 6. semester, vejleder Helene Høyrup, afleveringsdato 24. Maj 2012.

bibliotekarer besidder de kompetencer det kræver at kommunikere skriftligt med børn mellem

8 og 12 år. Skal kommunikationen fungere og børnene fastholdes når de besøger sitet, er det

nødvendigt med præcise og tydelige formuleringer og en tekst som er teksten henvendt til, og

tiltaler børn. Det kunne være en mulighed at ansætte eller udnævne en redaktør, som har

ansvar for kommunikationen og det fælles udtryk på sitet.

Skal Palles Gavebod stadig være rammefortællingen og det der binder projekterne i det

virtuelle og de fysiske børnebiblioteker sammen, så skal Palle og vennerne på banen. Som det

ser ud nu er det så godt som usynlige i det virtuelle univers. Det kan være en mulighed at lade

figurerne fungere som ikoner for forskellige interesseområder og eventuelt lade Søge være

andet end et søgefelt. Billeder skal være med til at vise vej til de muligheder der er på sitet. De

yngste i målgruppen er endnu ikke stærke læsere og det at foretage en målrettet

informationssøgning kræver informationssøgningskompetencer. Som beskrevet i

målgruppebeskrivelsen, så er tweens i en periode, hvor de er i færd med at færdigudvikle de

kognitive funktioner som gør, at de kan tænke reversibelt og anvende viden fra tidligere

handlinger i en fremadrettet proces. Viden om netop denne type kognitive udvikling er

interessant i forhold til informationssøgning. Hvis søgemulighederne på pallesgavebod.dk skal

kunne anvendes af hele målgruppen er det nødvendigt med forskellige it-­‐didaktiske tilgange til

informationssøgning, det kan eventuelt være en mulighed at differentiere så der er forskellige

muligheder for at søge materialer.

Modtagerperspektiv

Børnene i målgruppen for Palles Gavebod er, i højere grad end tidligere, vant til at indgå i

formidlingssituationer som aktive deltagere. Børnene stiller krav, spørger og vil selv have lov til

at vælge til og fra, men som beskrevet i afsnittet om tweens, så er gruppen også stadig

afhængig af forældrene, både rent økonomisk, men også i kraft af de vaner og handlemåder de

der i hjemmene. I nogle hjem anvendes computeren udelukkende som spillemaskine, hvor

den i andre hvem anvendes i både underholdningsøjemed, men også til oplysning og

informationssøgning, kommunikation. Palles Gavebod kan i denne sammenhæng ses som et

alternativ til materialistiske livsstil og forbrugsræset. Netop i økonomisk krisetid er både de

virtuelle og de fysiske aktiviteter på bibliotekerne, en chance for at tilbyde forældrene – og

dermed indirekte også deres tweens, et alternativ til forbrug, mærkevarer og kommercielle

universer.

Med et modtagerperspektiv børnekulturformidling tages der udgangspunkt i børnenes behov.

28

More magazines by this user
Similar magazines