Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

Line Yde Astorp, bacheloropgave, IVA Aalborg Bacheloruddannelsen, 6. semester, vejleder Helene Høyrup, afleveringsdato 24. Maj 2012.

artikler fra daværende Styrelsen for Bibliotek og Medier og Bibliotekarforbundets fagblad,

samt den ikke offentliggjorte aftale for Konsortiet for Palles Gavebod.dk (bilag 1). Det er en

stor mangel, at der ikke foreligger en projekt-­‐ og udviklingsbeskrivelse for Palles Gavebod. En

sådan vil kunne samle og målrette udviklingen. Konsekvenserne kan blandt andet være, at

diskussioner om hvilket formål siden har, og om universet skal bestå i sin nuværende form

(Børnebibliotekarerne Viborg Bibliotekerne, 2012) og lignende, tages blandt de bibliotekarer

der er de reelle indholdsproducenter. Med alle landets børnebibliotekarer og tweens som

indholdsproducenter, så kræver det en projektstyring som fastligger mål og retningslinjer for

det fælles projekt.

konklusion

Projektets succes afhænger af de børnebibliotekarer som skal formidle materialer og processer

i de fysiske og det virtuelle biblioteksrum. Det er bibliotekarer der skal levere indhold til Palles

Gavebod, og som skal integrere det virtuelle i det fysiske bibliotek. Bibliotekarernes digitale

kompetencer og lyst til at arbejde med udadvendte praksisformer skal understøttes og

udvikles. Hvis bibliotekarerne skal have indflydelse og betydning i forhold til

transparensproblemet og udfordringen med den digitale etik, er det en uomgængelig

nødvendighed at de er synlige og deltagende i projekt Palles Gavebod.

Rammefortællingen om Palles Gavebod fungerer på nuværende tidspunkt som blikfang.

Blikfang som måske kan fange tweens opmærksomhed og interesse, men det er ikke nok og

når brugerne besøger Pallesgavebod.dk for første gang skal der være noget at komme tilbage

efter. Pallesgavebod.dk er, i sin nuværende form, den simpleste udgave af en social

deltagelseskultur.

Projektet er omfattende, og på trods af en længere udviklingsfase er der diskussion og tvivl om

pallesgavebod.dk’s formål og struktur. Det er positivt at opleve at der er debat og interesse om

brug og udvikling af Palles Gavebod. Børnebibliotekerne er i gang med at udvikle deres

nettilbud, som bud nr. tre fra Biblioteksstyrelsen (2008) lyder, men de nye rammer og

faciliteter som skulle give bibliotekarerne mulighed for at fungere som værter og ressourcer i

virtuelle netværk, er endnu ikke udviklet. Mange børnebibliotekarer er i gang med at erhverve

nye kompetencer og øve praksis med ændret kommunikationsformer. Det er en

udviklingsproces som vil tage lang tid, men den skal understøttes af teknologiske muligheder

som giver bibliotekarerne en reel chance for at skabe en social deltagerkultur i den målestok

som styrelsen lægger op til.

32

More magazines by this user
Similar magazines