Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

Line Yde Astorp, bacheloropgave, IVA Aalborg Bacheloruddannelsen, 6. semester, vejleder Helene Høyrup, afleveringsdato 24. Maj 2012.

Litteraturliste

I listen er anvendt APA standard for bibliografiske referencer.

Andersen, J. (2008). Retorik og genreteori. I At forstå biblioteket: En introduktion til teoretiske

perspektiver. 1. udgave 2008

Andersen, L. P. (2011). TWEENHOOD. I Tweens – mellem medier og mærkevarer. Forlaget

Samfundslitteratur.

Bibliotekogmedier.dk (2012). Nyt børnewebsite. Lokaliseret den 19. April 2012 på;

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/udvikling-­‐af-­‐det-­‐

digitale-­‐bibliotek/netbiblioteker/nyt-­‐boernewebsite/

Biblioteksstyrelsen (2008) Fremtidens biblioteksbetjening af børn. Biblioteksstyrelsen

Brockhoff, S. B. (2010, 17. september). Bliv Store Nørd for en dag – eller måske Danmarks

Største Nørd? Jyske Vestkysten online. Lokaliseret den 14. Maj 2012 på;

http://www.jv.dk/artikel/954061:Mit-­‐Varde-­‐-­‐Bliv-­‐Store-­‐Noerd-­‐for-­‐en-­‐dag-­‐-­‐-­‐eller-­‐maaske-­‐

Danmarks-­‐Stoerste-­‐Noerd

Børnebibliotekarerne Viborg Bibliotekerne (2012, 18. Januar). Debatindlæg om Palles Gavebod.

Bibliotekarforbundets faggruppe for børnebibliotekarer. Lokaliseret 1/5-­‐2012 på;

http://www.boefa.dk/?p=451

Christiansen, R. B. & Gynther, K. (2010). Didaktik 2.0 – et nødvendigt paradigmeskift. I Didaktik

2.0 – læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Akademisk forlag.

Danmarks Biblioteksforening (2012). Fyraftensmøde: Danskernes Digitale Bibliotek. Lokaliseret

15. Maj 2012 på; http://db.dk/kalender/fyraftensm%C3%B8de-­‐danskernes-­‐digitale-­‐bibliotek

Danmarks Statisktik (2009). Befolkningens brug af internet 2009. Udgivet af Danmarks

statisktik oktober 2009 som e-­‐publikation, www.dst.dk/it

Drotner, K. (1999). Folkebiblioteker og medier: Fire bud på en kulturpolitisk strategi for børn og

unge. Notat til kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen september 1999. Udgivet år 2000 af

Biblioteksstyrelsen.

Drotner, K. (2006). Formidlingens kunst. Formidlingsbegreber og børnekultur. I rapporten Når

børn møder kultur. En antologi om formidling i børnehøjde. Børnekulturens Netværk 2006.

34

More magazines by this user
Similar magazines