Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

Line Yde Astorp, bacheloropgave, IVA Aalborg Bacheloruddannelsen, 6. semester, vejleder Helene Høyrup, afleveringsdato 24. Maj 2012.

http://projekt.pallesgavebod.dk/wp-­‐

content/uploads/2012/05/%C3%85rsm%C3%B8de_2012_PG_K%C3%B8ge.pdf

Lerche, A. (2011, 30. Juni) Palles Gavebod er vildt fedt. Perspektiv, Bibliotekarforbundets

Fagmagasin. Årgang 2011, nr. 6.

Nyboe, L. (2009). Digital dannelse : børns og unges mediebrug og læring inden for og uden for

institutionerne. 1. Udgave, Frydenlund.

Nyboe, L. (2011). Boggnasker.dk: Viden, leg og læring gennem deltagelse. I Nye vidensmedier

Kultur, læring, kommunikation. Forlaget Samfundslitteratur

Olesen, J. (2001). Evaluering af dotbot. Center for Kulturstudier Syddansk Universitet

Oscar K. (2012). Børnenes bedemand, Læst af Oscar K. Lokaliseret den 15. maj 2012 på;

http://www.oscar-­‐k.dk/listen.php

Pallesgavebod.dk, (2012a). Hvem står bag. Lokaliseret 9. maj 2012 på

http://www.pallesgavebod.dk/hvem-­‐star-­‐bag/

Pallesgavebod.dk, (2012b). Mød medarbejderne. Lokaliseret 11. Maj 2012 på ;

http://www.pallesgavebod.dk/forside/moed-­‐medarbejderne/

PG redaktionen (2012, 7. februar). Mere debat om Palles Gavebod. Bibliotekarforbundets

faggruppe for børnebibliotekarer. Lokaliseret 20/4 2012 på; http://www.boefa.dk/?p=456

Projekt.pallesgavebod.dk, (2012a). Åbningsdagen var en stor oplevelse. Lokaliseret 9. maj 2012

på http://projekt.pallesgavebod.dk/2010/08/aabningsdagen/

Projekt.pallesgavebod.dk, (2012b). Idekatalog til kæledyrstemaet. Lokaliseret 14. Maj 2012 på;

http://projekt.pallesgavebod.dk/2011/07/idekatalog-­‐til-­‐k%C3%A6ledyrstemaet/

Rasmussen, J. (2011). Tweens? I Tweens – mellem medier og mærkevarer. Lars Pynt Andersen

(red.). Forlaget Samfundslitteratur. 1. Udgave 2011.

Smed, G. B. (2010). Velkommen til fremtidens digitale børnebibliotek: pallesgavebod.dk. I

tidsskriftet Bibliotek og medier 2010:1.

Smed, G. B. (2011, 2. august). Palles Gavebod til alle Danmarks børn. Lokaliseret den 8. Maj

2012 på; http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/udvikling-­‐af-­‐

det-­‐digitale-­‐bibliotek/netbiblioteker/nyt-­‐boernewebsite/palles-­‐gavebod-­‐til-­‐alle-­‐danmarks-­‐

boern/

36

More magazines by this user
Similar magazines