Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

Line Yde Astorp, bacheloropgave, IVA Aalborg Bacheloruddannelsen, 6. semester, vejleder Helene Høyrup, afleveringsdato 24. Maj 2012.

Bilag 1

Aftale for Konsortiet for Palles Gavebod.dk

1. Navn og Hjemsted:

Konsortiets navn er ”Konsortiet for Palles Gavebod”, og konsortiet har hjemsted hos det

administrerende bibliotek på adressen:

Vejle Bibliotekerne

Willy Sørensens Plads 1

7100 Vejle

2. Aftaleparterne

Konsortiet (konsortiedeltagerne) består af:

Københavns Biblioteker, Århus Kommunes Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne, Roskilde

Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aalborg Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek,

DBC A/S og Vejle Bibliotekerne

3. Pallesgavebod

Pallesgavebod.dk er et nationalt bibliotekswebsite for børnebrugere i alderen 8-­‐12 år.

Styrelsen for Bibliotek og Medier overdrager pr. 1. juli 2011 ejerskabet til sitet til konsortiet

de vilkår, der følger af styrelsens overdragelseserklæring. Konsortiet sikrer forankringen i

folkebibliotekssektoren og udviklingen frem mod Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

4. Vision og formål

Vision

Palles Gavebod bliver målgruppens foretrukne mødested på nettet, og skaber bro mellem det

fysiske og virtuelle bibliotekstilbud, gennem et spændende site, der både rummer

det ’traditionelle bibliotekstilbud’ og det nye relationelle tilbud, hvor sitet giver mulighed for at

danne Communities på sitet og i det fysiske bibliotek.

Formål

Konsortiets formål er at realisere visionen. Der er skabt et spændende site målrettet børn i

alderen 8-­‐12 år og sitet understøtter bibliotekstilbuddet til målgruppen.

Palles Gavebod integreres i Danskernes Digitale Bibliotek og bliver model for ’del-­‐sites’ i

Danskernes Digitale Bibliotek, målrettet en enkelt alders-­‐ eller interessentgruppe.

Palles Gavebod skal frem mod Danskernes Digitale Bibliotek konsolideres og indarbejdes i

bibliotekernes virksomhed, hvorfor der vil være mere fokus på implementeringen af sitet i

bibliotekernes dagligdag end på kreativ og teknologisk udvikling.

I perioden frem mod etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek, skal bibliotekernes

engagement og ejerskab til Palles Gavebod præge det fysiske biblioteks rum således, at det

fysiske og virtuelle rum understøtter og supplerer hinanden. Palles Gavebod skal fortsat

videreudvikles i tæt kobling til services, der forbedrer integrationen til de fysiske materialer.

Endelig markedsføres sitet overfor målgruppen.

5. Organisation og ledelse

Konsortiet

Konsortiet driver og udvikler websitet pallesgavebod.dk inden for de aftalte rammer, og

konsortiemødet er konsortiets øverste myndighed.

38

More magazines by this user
Similar magazines