Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Hvad sker der i Palles gavebod? - et ... - Forskning - IVA

Line Yde Astorp, bacheloropgave, IVA Aalborg Bacheloruddannelsen, 6. semester, vejleder Helene Høyrup, afleveringsdato 24. Maj 2012.

Medieprodukternes cirkulation i samfundet forudsættes af, at brugerne af produkterne

deltager aktivt. Henry Jenkins ser den sociale deltagelseskultur som en forlængelse af

fænomenet folkekultur, eller populærkultur. En social deltagelseskultur, er en kultur hvor

sociale aktiviteter er i fokus og hvor kulturelle kompetencer og sociale færdigheder sidestilles

med mere klassiske kompetencer som eksempelvis teknologiske færdigheder. Med den sociale

deltagelseskultur flyttes fokus fra den enkelte deltagers individuelle projekt og til den sociale

proces (Jenkins et al., 2006:4). I en social deltagerkultur er der rig mulighed for at udtrykke sig

kreativt og medlemmerne støtter og opfordrer hinanden til at dele. Erfarne medlemmer

hjælper nye og tager et uformelt lederskab af gruppen. Medlemmer tror på, at deres bidrag til

fællesskabet hjælper og de føler en forpligtethed og social tilknytning over for hinanden

(Jenkins et al., 2006).

Gevinsterne ved den sociale deltagelseskultur er mange. Deltagere oplever forskellige

kulturelle udtryk og de oplever at modtage respons på egne. Kompetencerne de har mulighed

for at indlære er både funktionelle og sociale, og følelsen af et styrket medborgerskab er en

ikke uvæsentlig del af det. Børn og unge har brug for, at der stilles sociale deltagelseskulturer

til rådighed for dem, og bibliotekerne og andre fritidsinstitutioner har hermed en mulighed for

at være et unikt alternativ til de kommercielle deltagelseskulturer som børn og unge møder

internettet. Børn mødes ofte med den opfattelse, at børn lærer de nødvendige digitale

kompetencer på egen hånd, og at det derfor ikke er nødvendigt at tilrettelægge såvel formelle

som uformelle læringsaktiviteter, myten er at give mulighed for at lære dem (Nyboe, 2011).

Der er dog nogle pædagogiske og politiske problematikker det er nødvendigt at tage højde for

og som kan bruges som begrundelse for hvorfor, det er vigtigt at tilrettelægge

læringsaktiviteter og rum hvor der er mulighed for børn at udviklere de kompetencer der er

nødvendige for at de kan klare sig i samfundet som det ser ud i dag.

Henry Jenkins et al. (2006) beskriver tre forskellige; participationsskellet,

transparensproblemet og digital etik. Participationsskellet handlede tidligere om at stille

computere med internetadgang til rådighed for børn og unge, der ikke havde mulighed for at

komme på internettet og bruge en computer i hjemmet. I 2009 havde 98 % af alle par med

børn, internetadgang i hjemmet (Danmarks Statistik, 2009) og det er dermed ikke selve

adgangen til internettet der er udfordringen, men adgangen til kvalitetsvurderede virtuelle

materialer og processer samt dialog om og vejledning i forhold til indhold og

kommunikationsmåder i de nye medier (Drotner et al., 2006). Transparensproblemet handler

om udfordringen med at tilbyde børn og unge mulighed for at læse mellem linjer og pixels, at

blive kritisk informationskompetente og bevidste om, at medier kan være kommercielle og

8

More magazines by this user
Similar magazines