SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Dette empiriske vidensgrundlag stammer bl.a. fra den store spørgeskemaundersøgelse han gennemførte i

sommeren 2008. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at "kortlægge bibliotekernes aktuelle

tilgange til litteraturformidling" 12 .

Dette blev opnået ved at sende spørgeskemaet ud til 291 biblioteker. I undersøgelsen indgik både central-,

filial- og hovedbiblioteker. 187 besvarede skemaet, hvilket giver et utroligt bredt og dækkende billede af

hvordan litteraturformidlingen så ud på de danske folkebiblioteker i 2008. En så stor mængde information

ville jeg ikke selv have haft mulighed for at indsamle, så derfor var det oplagt for mig at inddrage disse

resultater i min analyse.

Den anden kilde er Laura Windings erhvervsrelaterede projekt fra 2007: "Brugernes i DUS - en

adfærdsbaseret brugerundersøgelse med fokus på folkebibliotekets samlede ressourcer". Hun har ved hjælp

af trafiktællinger, interviews og observationer foretaget en undersøgelse af de skønlitterære låneres adfærd

på Hovedbiblioteket i København. I hendes rapport tages der udgangspunkt i lånernes adfærd og behov, og

man får et unikt indblik i, hvordan lånerne reagerer på formidlingstiltagene i bibliotekernes fysiske rum.

Denne vinkel syntes er vigtig at have med. Formidlingstiltagene er til for lånernes skyld. Hvis man vil lære

noget om hvorfor og hvordan det virker, er det derfor yderst relevant at inddrage resultaterne fra Laura

Windings projekt.

Det kan godt være et sats, at bruge andre studerendes opgaver som kilder. Det kan være svært at bedømme

rigtigheden og niveauet i opgaven. Dette var dog ikke tilfældet for denne opgave. I artiklen "Lånerne er

begejstrede for det fysiske bibliotek" bliver det oplyst, at opgaven blev bedømt til 13. Derudover vandt

Laura Winding studiefondens pris for bedst opgave i marts 2007

2.3 Undersøgelsesdesign

For at finde ud af hvordan litteraturformidlingen tager sig ud i bibliotekernes fysiske og digitale rum, valgte

jeg at supplere Rasmus Grøns resultater med min egen undersøgelse. Den består af observationer og

interviews og er bygget op omkring 7 udvalgte folkebiblioteker i Danmark.

12 Grøn (2010), s. 86.

Side | 10

More magazines by this user
Similar magazines