SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Jeg valgte at inddrage både observationer og interviews, da jeg, udover observationerne, også gerne vil

have viden om de tanker og rationaler, der lå bag formidlingen.

Udvælgelsen

Ingen af bibliotekerne i min undersøgelse er tilfældigt udvalgt. De er valgt ud fra kriterier, der skulle gøre det

muligt at indsamle brugbar viden/information til min analyse af sammenhængen mellem den fysiske og

digitale formidling i de danske folkebiblioteker.

Disse kriterier var:

- Bibliotekernes hjemmeside og deres digitale formidling.

- Bibliotekernes geografiske beliggenhed.

- Bibliotekernes størrelse og type.

Det vigtigste kriterium i udvælgelsesprocessen var bibliotekernes hjemmeside, og hvor høj en grad af

skønlitterær formidling man kunne finde der. Jeg ville gerne have biblioteker med forskellige

grader/former/niveauer for digital formidling repræsenteret i undersøgelsen.

Bibliotekernes beliggenhed blev også et kriterium, da jeg gerne ville have observationer fra forskellige dele

af landet. Undersøgelsen inkluderer derfor biblioteker fra Sjælland, Fyn og Jylland.

Jeg har bevist også inkluderet biblioteker af forskellige størrelse. Der indgår både central-, hoved- og

filialbiblioteker i min undersøgelse.

Ud fra disse kriterier endte jeg på 8 biblioteker, som jeg tog med i min undersøgelse. Det blev bibliotekerne

i: Helsingør, Glostrup, Albertslund, Rødovre, Middelfart, Kolding, Århus og Viby

Otte biblioteker er selvfølgelig ikke nok til at skabe et dækkende billede af, hvordan litteraturformidlingen

foregår generelt i Danmark. Men undersøgelsen har givet mig et indblik i, hvordan formidlingen tager sig ud

i forskellige steder i den danske biblioteksverden, og jeg mener, at den er omfattende nok til at opfange

tendenser, der kan give et fingerpeg om, hvordan det ser ud i resten af landet.

Observationer

Observationerne på i bibliotekernes fysiske rum foregik ved hjælp af kamera og et på forhånd udarbejdet

observationsskema (se bilag 1).

Side | 11

More magazines by this user
Similar magazines