SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Sidst i skemaet opsummerede jeg mine observationer og vurderede hvor stor sammenhæng, der på det

undersøgte bibliotek, var mellem den fysiske og digitale formidling. Jeg valgte at gøre det på en simpel og

visuelt overskuelig måde, ved hjælp af en gradueringsskala og afkrydsningsskema. Jeg valgte en 5-trins

skala.

Billede 1 - Opsummeringsfelt i observationsskemaet.

Under skemaet er der plads til at begrunde graden af sammenhæng. Derudover har jeg også på hvert

observationsskema lagt billeder fra biblioteks fysiske rum samt screenshots fra de digitale rum, som

dokumentation for mine observationer.

Alle observationsskemaerne kan ses i bilag 3.

Interview

For at kunne se bibliotekernes formidling fra en anden vinkel, valgte jeg også at inkludere interviews i min

undersøgelse. Formålet med interviewene var at finde ud af hvilke tanker og rationaler, der lå bag

bibliotekernes litteraturformidling.

Til denne del af undersøgelsen var det igen bibliotekernes hjemmesider og deres digitale formidling, der var

det vigtigste kriterium. Et af emnerne jeg ville have belyst, var de tanker de gjorde sig om en evt.

sammenhæng mellem den fysiske og digitale formidling. Derfor var det nødvendigt at snakke

med/udspørge/interviewe personale fra biblioteker med en høj grad af virtuel formidling.

Da udvælgelsen blev lavet/udført/??? inden jeg havde lavet mine observeringer i de fysiske rum, havde

sammenhængen mellem fysisk og digital formidling ingen indflydelse på valgte af interviewssteder.

Jeg endte med at interviewe disse personer:

Lise Kolster Gram, Litteraturkonsulent for Aarhus kommunes biblioteker.

Jette Janstrup, Anne Klara Bærh og Naja Binzer bibliotekarer på Albertslund Bibliotek.

Lene Henriksen, bibliotekar og fagleder for ’Fiktion’ på Kolding Bibliotek.

Fælles for dem alle var, at de havde de overordnet ansvar for den fysiske formidling i bibliotekerne. Lise

Side | 13

More magazines by this user
Similar magazines