SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Kloster Gram havde som litteraturkonsulent dog ikke med den daglige formidling, men udstak rammer og

overordnede strategier for litteraturformidlingen i hele Aarhus kommune.

Min metode i forbindelse med interviewene tager udgangspunkt i Steinar Kvales teori om kvalitative

forsknings interview. Denne metode giver interviewet en stor grad af åbenhed og fleksibilitet, da man ikke

er bundet af den samme stramme struktur, som f.eks. et spørgeskema har.

Forberedelsen til et kvalitativt interview er udformningen af en interviewguide (se bilag 2). Denne guide

brugte jeg til at skabe/få form og struktur på interviewsamtalen. Guiden blev brugt som udgangspunkt til

samtalen, og var delt op i 2-4 temaer. Guiden angiver interviewets temaer og i hvilken rækkefølge jeg ville

spørge ind til dem. Under hvert tema havde jeg noteret de spørgsmål, jeg ønskede at få svar på under

samtalen. Dog er det ikke nødvendigt at følge guiden slavisk, og det åbner op for at få uddybet

respondentens svar og skifte emne i løbet af samtalen, hvis den bevæger sig i en ny og relevant/spændende

retning.

Alle interviews blev optaget undervejs og er vedlagt på den medfølgende cd.

2.4. Litteratur

For at kunne komme frem til det, der er min egentligt pointe/formål med dette speciale (undersøgelsen af

bibliotekernes litteraturformidling og sammenhængen mellem den fysiske og digitale formidling), har det

været nødvendigt at indkredse forskellige biblioteksfaglige og samfundsmæssige begreber, for at kunne

præcisere specialets genstandsområde ogs e/vurdere undersøgelsen i den rette kontekst.

Jeg har brugt udvalgte værker som grundlag for disse indkredsninger. I dette afsnit vil jeg redegøre for disse

værker og begrunde mit brug af dem.

Litteratur om oplevelsessamfundet og oplevelsesøkonomi

Det kan være svært at finde teori om oplevelsessamfundet samlet i ét værk. Det bliver typisk behandlet i

artikler eller afsnit i bøger, hvor emnet bliver diskuteret. Mange steder refereres til Gerhard Schulzes bog:

"Erlebnisgesellshaft". Denne bog findes i den originale tyske udgave og i en engelsk udgave fra 1995. Denne

udgave har ikke været til at skaffe, og desværre er mit kendskab til tysk ikke tilstrækkeligt til at få noget

brugbart ud af den originale bog. I stedet har jeg valgt at bruge Dorte Skot Hansen og Henrik Kaare Nielsens

bøger, hvor man finder gode gennemgange af emnet. Både ud fra Schulze teorier, men også senere kritik af

Side | 14

More magazines by this user
Similar magazines