SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

samme.

Afsnittet om oplevelsesøkonomi er baseret på "Oplevelsesøkonomien" af Joseph Pine og James Gilmore.

Selvom emnet havde været beskrevet tidligere, var de, de første til at kalde det oplevelsesøkonomi, og

bogen fra 1999 var det første større værk, der gik i dybden med emnet. Der er sidenhen blevet refereret til

dette værk, stort set hver gang andre har kastet sig over emnet. Jeg syntes, teorierne og redskaberne stadig

er relevante idag, derfor har jeg brugt værket i mit speciale.

Litteratur om formidling og litteraturformidling

Udover den store mængde empiri Rasmus Grøn præsenterer i sin afhandling, skaber han også et godt

overblik over de teorier der findes på det skønlitterære felt. Derfor har jeg også flere steder i mit teoretiske

afsnit taget udgangspunkt i Rasmus Grøns indkredsninger ang. begreber, der er relevante for denne opgave.

Dette har jeg valgt, da en del af min empiri er baseret på RGs spørgeskemaundersøgelse. Det er derfor

nødvendigt for mig at forstå, i hvilken kontekst hans resultater er indsamlet og skal forstås.

Litteratur og metode om den historiske udvikling på folkebibliotekerne

Mit historiske teoretiske afsnit om de danske folkebibliotekers historie og formidlingen, har jeg valgt at

basere på de fire faser rapporten ”Folkebiblioteket i vidensamfundet” præsentere. De fire faser kalder de:

1) Oplysningsbevægelsens bibliotek

2) Industrisamfundets bibliotek

3) Velfærdsamfundets bibliotek

4) Informationssamfundets bibliotek

Jeg har dog valgt at uddybe faserne en del i forhold til rapportens indhold og har suppleret med andre

historiske kilder. Især hjemmesiden bibliotekshistorie.dk. Hjemmesiden er et resultat af BIBDAN-projektet,

der præsenterer dansk biblioteksvæsens udvikling og status i det 20. århundrede. Projektet blev støttet af

Kulturarvsstyrelsen og udført af Danmarks Biblioteksskole, Aalborg.

Angivelserne for hvilke år faserne dækker over er cirka angivelser, da ændringerne selvfølgelige ikke er sket

så brat, men har været en glidende overgang. Jeg er godt klar over, at en sådan inddeling i faser er en

forenkling, der forsimpler historiens mange facetter og nuancer. Jeg så det dog som en nødvendighed at

forenkle oversigten, for at gøre det muligt at overskue og forklare hele den forskydning der er sket i

Side | 15

More magazines by this user
Similar magazines