SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

3. Teoretisk indkredsning

3.1 Litteraturformidling i en historisk kontekst

For at forstå hvordan litteraturformidlingen er i dag, vil jeg kort opridse hvordan den har ændret sig

igennem de danske folkebibliotekers historie.

Der har siden de første folkebogssamlinger været en historisk forskydning i bibliotekernes tilgang til

formidling af skønlitteraturen. Det er ikke alle niveauerne, der har været i spil fra starten af. I dag finder vi

alle 5 niveauer i bibliotekernes litteraturformidling, hvor det 5. niveau er i centrum. Den historiske

forskydning vil jeg forklare nærmere i afsnittet ”Litteraturformidling i en historisk kontekst”.

1. fase: Oplysningsbevægelsens bibliotek

ca. 1880 - 1920

Denne fase starter i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor det første kommunale bibliotek åbnes for

offentligheden 13 . Fasen udspringer af den borgerlige oplysningsbevægelse, og det er en periode præget af

pionerer, ildsjæle og ”the library spirit”. Hvad ”the Library Spirit” var for en størrelse, kan man fornemme

ud fra dette citat, fra en af folkebibliotekets pionerer H.O. Lange:

”ikke er bibliotekar for at leve, men lever for at være bibliotekar…”

Stort set alle biblioteker er privat og foreningsejede, men i 1882 begynder staten at yde tilskud til

bibliotekssagen. En af de vigtigste og mest markante skikkelse i den danske biblioteksbevægelse var Andreas

Steenberg.. Han var kraftigt inspireret af det angelsaksiske ”Free Public Library”, og eftertiden har været

enige om, at han var primus motor bag den tidlige biblioteksudvikling og -organisering i starten af 1900-

tallet.

I perioden sker der en kraftig vandring fra landområder til byerne, og der er en stor vækst i industrien.

Kvalifikationskravene til arbejdskraften vokser, og dermed også behovet for oplysning. Pionererne og

idealisterne i den danske biblioteksbevægelse var et produkt af Oplysningstiden 14 , som stadig prægede det

danske samfund, og som i 1814 var blandt årsagerne til indførelsen af almindelig undervisningspligt og et

13 Københavns kommunes bibliotek i 1885 (Døssing, 1942)

14 oplysningstiden, periode i europæisk åndshistorie fra ca. 1690 til ca. 1780, der overordnet var præget af en

optimistisk tro på den menneskelige fornuft og en overbevisning om det nødvendige i at udbrede kendskab til al

menneskelig viden med det formål at frisætte mennesket for traditionens og sædvanens snærende bånd.(Kilde ”Den

store Danske”)

Side | 17

More magazines by this user
Similar magazines