SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

offentligt skolesystem. Dette betød store fremskridt i befolkningens læseevne, og de første biblioteker blev

åbnet for at give borgerne adgang til bøger, og dermed udbrede læsning og oplysning. Formålet var

”Oplysning og folkelig lighed.” 15

Det er svært at finde ud af, hvordan formidlingen i bibliotekerne rent faktisk tog sig ud dengang. De

historiske skrifter fra og omkring denne periode, drejer sig hovedsageligt om den historiske udvikling og de

overordnede forhold i bibliotekerne. Jeg har ikke kunne finde nogle direkte beskrivelse af dagligdagen i de

tidlige biblioteker, derfor er der noget usikkerhed om, hvordan litteraturformidlingen i denne fase

udmøntede sig. Jeg vil dog komme med mit bud ud fra de oplysninger og kilder, som jeg har fundet.

I første omgang drejede formidlingen sig om at give borgerne adgang til bøgerne. Dengang var bøger

sjældent noget, der fandtes hos almindelig mennesker, så for at kunne oplyse borgerne var det nødvendigt

at stille bøger og information til rådighed. I forlængelse heraf begyndte der også at være fokus på

materialevalget, og på at skaffe de rigtige dannende og oplysende bøger til borgerne. Formidlingen i det

daglige arbejde har formentligt hovedsageligt bestået af den direkte formidling mellem bibliotekar og låner.

Dette ses også ved, at datidens biblioteker var ordnet efter princippet om ’lukkede hylder’, hvilket betød, at

for at få fat i en bog, så skulle lånerne have fat i bibliotekaren. Formidlingen var den direkte og personlige

form mellem bibliotekar og låner. De indirekte formidlingsformer havde ikke fundet vej til bibliotekerne

endnu.

Efter adgangen til bøgerne var blevet etableret, begyndte der er i forskellige dele af biblioteksvæsnet at

opstå uenighed om hvilke bøger, der skulle skaffes adgang til. Bibliotekernes bogbestand var flere steder

præget af manglende midler. I en artikel fra 1924 beskriver Thomas Døssing bibliotekernes bogbestand

1910-11 således:

”Flertallet af Folkebibliotekerne var ikke i Stand til at yde andet og mere end tilfældig Underholdning.

Ganske vist indeholdt de ogsaa andet end Skønlitteratur, men deres Samlinger af oplysende Litteratur var

ikke beregnede paa systematisk Læsning, men udelukkende paa tilfældig og spredt Læsning: populære

Rejseskildringer, historiske Skildringer, religiøs Litteratur o. s. v. Bøger for det praktiske Livs Behov om Teknik,

Haandværk, Handel, Landbrug anskaffedes næsten aldrig; de vejledende Fortegnelser, som blev udgivet af

15 Døssing (1942)

Side | 18

More magazines by this user
Similar magazines