SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

I metode-afsnittet præsenterede jeg Rasmus Grøns model over formidlingens aktiviteter på

folkebibliotekerne. Det er endnu ikke alle niveauerne, der er at finde i de tidlige folkebiblioteker. I starten,

hvor fokus er på at give adgang til bøgerne befandt bibliotekerne sig på det første niveau: Det formelle

niveau. I løbet af fasen, hvor fokus flytter sig over på hvilke bøger, der skal gives adgang til, flytter

bibliotekernes sig til det 2. niveau: Materialevalgsniveauet.

2. fase : Industrisamfundets bibliotek

ca. 1920-1960.

I 1920 kom den første danske bibliotekslov: ”Lov om statsunderstøttede biblioteker”. I denne lov blev

folkebibliotekernes formål slået fast:

”Grundtilskud ydes til Biblioteker, hvis Opgave er at udbrede Kundskaber og almindelig Oplysning” 18

Dette konsoliderede bibliotekernes oplysningsrationale, og var dermed i lige linje med det ideal Statens

Bogsamlingskomité og Døssing havde arbejdet for. Døssing tolkede lovteksten således:

”af de Betingelser, som kræves opfyldt, er de vigtigste, at Biblioteket skal have til ’Opgave at udbrede

Kundskaber og almindelig Oplysning´ – hvorefter et rent underholdende Bibliotek er udelukket.” 19

Døssing blev i 1920 udnævnt til Biblioteksdirektør i det nyoprettede Statens Bibliotekstilsyn.

Biblioteksdirektørens opgaver var fastlagt i Biblioteksloven:

§ 9

”Biblioteksdirektøren foretager beregninger og fordelingen af statstilskudet i Overensstemmelse med de

derom fastsatte Regler, leder Tilsynet med Bibliotekerne og yder dem Raad og Vejledning. Han organiserer

under Biblioteksraadets medvirkning den faglige Bibliotekaruddannelse.”

Andre paragraffer slog derudover fast, at Biblioteksdirektøren skulle godkende en biblioteks arbejdsplan,

hvis det ville opnå en række specielle tilskud (jvf. § 4 og § 7 stk. 2)

Biblioteksdirektøren, og dermed Døssing, blev med loven en betydningsfuld mand i det danske

biblioteksvæsen. Det var hans opgave at fordele de statslige tilskud ud på bibliotekerne, samt at føre tilsyn

med at bibliotekerne levede op til formålet med at ”udbrede kundskab og almindelig oplysning”. Dette

18 Lov om statsunderstøttede biblioteker (1920) §4. Hjermind, Svane-Mikkelsen (1985), s. 1.

19 Døssing (1942).

Side | 20

More magazines by this user
Similar magazines