SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

tilsyn gjaldt også bibliotekernes bogbestand, der skulle bestå af den rette oplysende og dannende litteratur.

At der med dette hovedsageligt mentes faglitteratur, blev slået fast med den ministerielle bekendtgørelse af

d. 19. november 1921:

§ 3 stk. b

”Bibliotekets Bogbestand skal være alsidigt sammensat. Det skal indeholde en Samling oplysende Litteratur

af geografisk, historisk og almindelig kulturhistorisk art, Bøger om religiøse spørgsmål, Samfundets Ordning,

Naturkundskab og de praktiske Erhverv. (…)

Paa skønlitteraturens område skal Biblioteket kunne giver læserne Adgang til det bedste af dansk Litteraturs

Frembringelser.”

Det blev hermed Statens Bogkomité og Døssings idealer om ’Folkedannelse’, der udgjorde grundlaget for

bibliotekernes bogsamlinger. Man må formode, at det også har gjort sig gældende i bibliotekernes

formidling (især i den tidlige del af fasen). Dette har gjort, at datidens bibliotekarer senere er blevet set på

som værende formynderiske, fordi de arbejdede ud fra idealet om en folkeoplysningsbevægelse. Et ideal

der betød, at borgerne skulle oplyses og dannes.

Men der skete dog et skred i forhold til lånernes adgang til bøgerne. Hvor det i den første fase hovedsageligt

havde været biblioteker med udlånsskranke og dermed lukkede hylder, begyndte man nu at udbrede

princippet om åbne hylder, hvor lånerne selv kunne undersøge bøgerne inden hjemlånet.

Formidlingen i denne fase har formentligt været koncentreret omkring materialevalget. Der var fra

Bibliotekstilsynet en stram kvalitetsstyring med tydelige oplysnings- og dannelsesmål. Det var en selektiv og

værdibaseret formidling, hvor det drejede sig om at ”varetage brugernes tarv.” (i forhold til kulturel og

personlig dannelse)

Det var dog ikke alle biblioteksfolk, der var enige i disse tanker om bogvalget. Som en fortsættelse af fejden

mellem Statens Bogsamlings komité og Danmarks folkebogsamlinger fra 1917 20 , publicerede Rasmus

Nielsen (fra Danmarks Folkebogsamlinger) i februar 1928 en artikel, der bl.a. handlede om en ældre dame,

der fandt trøst i Morten Korchs bøger. Bøger, der bestemt ikke var anbefalet af Statens Bibliotekstilsyn.

”folkebogssamligerne skal være for folket, ikke blot en særlig og vilkårlig del af det”

Døssings svarede: ”Hans udtalelse er … en direkte forhaanelse af den jævne danske befolkning, som i hans

20 Schacht (1983), s. 111.

Side | 21

More magazines by this user
Similar magazines