SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

§ 1

”Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og

andet egnet materiale vederlagsfrit til rådighed.”

Ved at få kulturel aktivitet med i bibliotekernes formålsparagraf, blev der åbnet op for mere

(underholdende) skønlitteratur i bibliotekerne. Dannelses- og oplysningsidealerne fra de første faser i

bibliotekernes historie, var på vej ud. Formålet skulle opfyldes gennem ”kvalitet, alsidighed og aktualitet”.

Loven fra 1964 gjorde bibliotekerne til kommunale anliggende og indførte den frie låneret. Den betød, at

borgerne i Danmark kunne låne (gratis) på alle biblioteker i Danmark.

Der sker i perioden gennemgribende forandringer for bibliotekerne. Bibliotekernes fælles infrastruktur

skulle udbygges og de store ændringer i bibliotekerne kunne ses både teknologisk og institutionelt. (Disse

ændringer skete selvfølgelig ikke på engang, men løbende igennem perioden.)

Blandt de mest markante forandringsprocesser i fasen:

- Automatisering af udlåns- og afleveringsprocesser.

- Udviklingen af elektroniske databaser.

- Nytænkning i den offentligt institutionstænkning – bl.a. liberalisering og decentralisering af styrelse og

vejledning.

- Nedprioritering af litteraturområdet i bibliotekaruddannelsen.

Det moderne bibliotek blev endvidere udviklet med en lang række nye biblioteksbyggerier over hele landet.

Der kom stadig flere medier til; f.eks. musik (grammofonplader, kassettebånd og cd’ere) og sidst i perioden

computerspil, internet mv. Disse skabte til stadighed store kvalitetsdebatter. I starten omhandlede de

tegneserier, triviallitteratur mv., mens de i slutningen af fasen drejede sig om computerspil og internettets

mange nye muligheder.

Med loven i 1983 blev de trykte materialer monopol på bibliotekerne officielt ophævet. Loven fastslog at

bibliotekerne burde bestræbe sig på at stille musikbærende materialer til rådighed. De havde stadig kun

pligt til at have de trykte materialer i samlingen, men det blev med loven mere legalt også at have

grammofonplader og kassettebånd i samlingen.

En anden betydningsfuld forandring for bibliotekerne i 1983, var nedlæggelsen af Statens Bibliotekstilsyn.

Kommunerne fik nu det fulde ansvar for bibliotekerne og deres samlinger! De skulle ikke længere leve op til

Side | 23

More magazines by this user
Similar magazines