SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

kvalitetskrav, der var udstykket af tilsynet. Tilsynet skiftede navn til Statens Bibliotekstjeneste, og havde nu

en rådgivende funktion for bibliotekerne.

Dette skift sås også i bibliotekernes litteraturformidling. Kvalitetsbegrebet blev relativeret og genrebaseret,

hvilket gjorde at materialevalg og formidling ændrede sig.

Fra at have været baseret på bibliotekarerne, og hvad de mente, var den rette oplysende og dannende

litteratur, kom der nu en stærkere låner- og efterspørgelsesstyring af begge dele. Bibliotekarens rolle

ændrede sig fra den formynderiske til den værdineutrale. Lånerne blev til ’kunder’ frem for ’klienter’. Hvor

det tidligere drejede sig om, at opfylde det bibliotekarerne mente var samfundets behov, så drejer det sig

nu om at opfylde lånernes litterære præferencer. Dette blev slået fast med den kulturpolitiske ”Betænkning

nr. 517” fra 1969, hvor den neutrale bibliotekar blev fremhævet og defineret som én der stillede

bibliotekernes materialer til rådighed og derefter lod lånerne vælge selv.

I perioden blev litteraturområdet nedprioriteret i bibliotekaruddannelsen. Dette gjorde, at nye bibliotekarer

blev uddannet uden samme dannelsesideal som tidligere bibliotekarer, og dermed havde nemmere ved at

træde ind i rollen som neutrale bibliotekarer.

Formidlingen i denne fase har nu spredt til at omfatte 4 af niveauerne i Rasmus Grøns model over

formidlingsaktiviteter i bibliotekerne. Det 4. niveau: Designniveauet. Der er i perioden også begyndende

tegn på aktivitet i det 5. niveau: Eksponerings- og eventniveauet. I starten af perioden begyndte interessen

for den indirekte formidling at spire frem. 21 Især forfatterarrangementerne blev hurtigt populære, og op

igennem 60'erne og 70'erne blev de en fast del af bibliotekernes tilbud.

4. fase : Informationssamfundets bibliotek

Ca. 2000-nu.

Den gældende bibliotekslov fra 2000 sparker denne fase i gang. Der er flere nye tiltag i denne lov. Bl.a. En

ligestilling af medierne:

”§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger,

tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og

21 Kjær (1992)

Side | 24

More magazines by this user
Similar magazines