SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.” 22 (understregning egen markering)

Fasen er i høj grad præget af den rivende udvikling, der sker inden for IT-feltet og i særdeleshed på

internettet. IT og internet er en integreret del af bibliotekets tilbud, men udviklingen går hurtigt. Som en

del af dette bliver bibliotek.dk og er lang række netbaserede aktiviteter sat i værk.

Internettet ændrer sig, fra at have været et medie præget af tydelige afsendere og passive modtagere bag

skærmen, til det, der er blevet kaldt Web 2.0, hvor sociale teknologier og en høj grad af brugerinvolvering

er i centrum.

Denne udvikling har man bl.a. kunnet se på en af bibliotekernes mest populære netservices:

Litteratursiden.dk. Den startede som en traditionel hjemmeside, hvor bibliotekarer fra hele landet

publicerede artikler med anbefalinger og anmeldelse af bøger på hjemmesiden. Indholdet var fast, og der

var en tydelig grænse mellem afsender (bibliotekarerne) og modtager (hjemmesidens brugere). Men siden

da har hjemmesiden udviklet sig i takt med den generelle udvikling på internettet. I 2009 23 overgik siden til

en ny Web 2.0 platform. Der er nu mere fokus på brugerne, og de er i høj grad med til at generere indholdet

på siden. Brugerne kan skrive anmeldelser, blogs, debattere med andre brugere i læseklubberne og

kommentere på andres indlæg/artikler/anmeldelser mv. på siden (også redaktionen og bibliotekarernes).

Brugerinvolveringen er en vigtig del af siden og viser med al tydelighed, hvordan Litteratursiden og

litteraturformidlingen har udviklet sig.

RG kalder fasen for den ’performative’ fase, ”hvor folkebibliotekets praksis og rationaler som

litteraturinstitution forskyder sig i retning af et oplevelsesorienteret rationale”. 24

Det oplevelsesorienterede rationale ser man flere steder i den danske biblioteksverden. Det er ikke længere

nok bare at tilbyde adgang til materialerne. Nej, det skal også være en oplevelse at besøge bibliotekerne.

Lånerne skal føle sig som en del af det. Dette betød at bibliotekets fysiske rum i højere grad bliver benyttet

til inspirationsskabende og oplevelsesorienteret præsentation af bøgerne. Den systematiske og alfabetiske

opstilling af bogbestanden skal ikke længere dominere det fysiske rum.

Jeg vil komme nærmere ind på, hvordan oplevelsessamfundet har påvirket bibliotekerne i det næste afsnit.

22 Loven om biblioteksvirksomhed.

23 Grøn (2010), s. 17.

24 Grøn (2010) s. 156.

Side | 25

More magazines by this user
Similar magazines