SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Formidlingen har i denne periode udviklet sig drastisk. Lånernes behov er stadig i centrum, og

bibliotekarernes rolle som formynderiske smagsdommere er helt udspillet. Det er blevet stadig vanskeligere

at forvalte et æstetisk og fagligt kvalitetsbegreb over for lånerne. Det oplevelsesorienterede tilgang betyder,

at der nu er en accept af, at der er mange veje til den gode (læse)oplevelse.

Det betyder, at der nu i forhold til materialevalgt er en meget brugerorienteret indkøbspolitik. Der findes

dog stadig en nedre kvalitetsgrænse på bibliotekerne. I Grøns undersøgelse, er der kun 20 % af

respondenter der er uenige i at "et alment kvalitetsbegreb bør styre bibliotekernes skønlitterære

materialevalg og formidligt". 25

Bibliotekarens rolle som formidler har også ændret sig i det nye årtusinde. Den neutrale formidler er ved at

forandre sig til en mere værdipræget og personlig formidler, der ikke er bange for at anbefale sine egne

favoritbøger. 96 % af bibliotekarerne mener at "den personlige brugervejledning spiller en stor rolle i

formidlingen af skønlitteratur." 26

Udviklingen af de netbaserede tjenester har også haft stor betydning for formidlingens udvikling i denne

fase. Dette er Litteratursiden et klar bevis på. Her har brugerinvolveringen også slået igennem med den nye

Web 2.0 inspirerede hjemmeside.

Rundt omkring på bibliotekerne sker der også mange flere ting end tidligere. Inspireret af ”Opening the

book” bevægelsen fra England begynder bibliotekerne at gå nye veje i litteraturformidlingen. Dette ser man

både i det fysiske og digitale rum. Begge steder fokuserer bibliotekerne på at skabe oplevelser for lånerne

og på at involvere dem i formidlingstiltagene. På bibliotekernes hjemmesider, sker dette bl.a. ved hjælp af

de sociale teknologier.

Alle 5 niveauer fra Rasmus Grøns model er nu i spil, men fokus er meget klart på det 5. niveau:

Eksponerings- og eventniveauet.

Styrelsen for bibliotek og medier, har også bemærket udviklingen:

”der har formentlig aldrig før i bibliotekerne været så aktiv og inddragende litteraturformidling som i dag.” 27

25 Grøn (2010), s. 143.

26 Ibid.

27 Styrelsen for bibliotek og medier (2010), s. 52

Side | 26

More magazines by this user
Similar magazines