SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

på de skrevne ord, så befinder de sig nu i et samfund, hvor der ikke kun er fokus på ét perspektiv, men på

flere forskellige. Folkebibliotekerne i dag skal være kulturoplysende institutioner, integrationsfremmende

institution, mødesteder med plads til alle, borgerservicerende, underholdende oplevelsesværdi og meget

mere.

Biblioteket som institution bliver derfor nødt til at forholde sig til denne udvikling og de forskellige

perspektiver. Da der ikke længere er tale om én opgave, er det heller ikke længere nok med ét fokus. Med

alle de mulige bud og teorier på hvilken samfundsform vi befinder os i nu, er det nødvendigt for

bibliotekerne med et vist kendskab til de forskellige teorier og perspektiver. På den måde kan de identificere

dem, der er relevante for dem og deres funktioner.

Men i dette speciale, er det dog relevant at begrænse sig til den ene af de samfundsmæssige tendenser. Jeg

fokuserer på en tendens, der er mere fremherskende end tidligere, og som med fordel kan bruges i forhold

til bibliotekernes kulturelle tilbud. (Omdrejningspunktet for specialet er formidling af skønlitteraturen og i

specialet vil vi anskue denne opgave fra en oplevelsesteoretisk vinkle.

Teorierne om Oplevelsessamfundet er en spændende indgangsvinkel, der fokuserer på hvad bibliotekets

brugere får ud af deres biblioteksbesøg. Oplevelsessamfundet, og til dels også det beslægtede begreb

oplevelsesøkonomi, har været nært knyttet til kultur- og følelseslivet. Hvilket jo i høj grad er det biblioteker

og skønlitteratur handler om.

Rasmus Grøn beskriver det i sin phd.afhandling fra 2010:

" ... det er et perspektiv, som synes at være frugtbart at anvende på vores problemfelt, hvor det kan bidrage

til at forklare såvel hovedtræk ved formidlingens fænomenologi, historiske forandringer i

formidlingsforståelsen og det aktuelle rationale som præger bibliotekernes litteraturformidling. 30 ”

Inden en nærmere gennemgang af teorierne omkring oplevelsessamfundet, er det dog relevant at kigge på

hvad det er der udgør kernen af oplevelsessamfundet og oplevelsesøkonomien; oplevelser.

Der findes ikke nogen entydig eller autoriseret definition af hvad en 'oplevelse' er i konteksten af

oplevelsessamfund og oplevelsesøkonomi.

30 Grøn (2010), s. 77.

Side | 29

More magazines by this user
Similar magazines