SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

tage hensyn til lokale interesser. Derfor syntes jeg, at det er vigtigt, at bibliotekerne selv sørger for

formidling på deres respektive hjemmesider. De kender bedst deres egne lånere, og ved hvad der kunne

være interessant for dem.

I dette speciale det derfor kunne være interessant at undersøge om der findes en rød tråd blandt de to

fokusområder. Det fysiske rum og det digitale rum ; den fysiske formidling og den digitale formidling.

Hænger det sammen og komplementerer hinanden – eller er det to helt adskilte formidlingsformer på de

danske folkebiblioteker.

1.1. Formål

Formålet med dette specialet, er at undersøge/analyseret et problemfelt, jeg syntes er relevant for de

danske folkebiblioteker.

En oplagt målgruppe til specialet er personale rundt om på bibliotekerne. Jeg vil gerne formidle mine

resultater på en forståelig og brugbar måde, så det kan bruges som inspiration til at skabe sammenhæng i

deres formidling.

1.2. Problemformulering

I dette speciale vil to hovedtemaer være gennemgående: Oplevelsessamfundet og Litteraturformidling.

Jeg vil undersøge hvordan litteraturformidlingen i dag er påvirket af oplevelsessamfundets fremkomst.

Hvad er oplevelsessamfundet og hvilken relevans har det for bibliotekernes litteraturformidling?

o Hvordan kommer oplevelsessamfundets tendenser til udtryk i den nutidige

litteraturformidling?

Dernæst vil jeg med udgangspunkt i teorien om oplevelsessamfundet, bevæge mig ud i de danske

biblioteker, hvor jeg vil undersøge og analysere følgende:

Hvordan ser bibliotekernes litteraturformidling ud i det fysiske rum?

Hvordan ser bibliotekernes litteraturformidling ud i det digitale rum?

1.3 Afgrænsning

o Hvilken sammenhæng er der mellem den fysiske og den digitale litteraturformidling?

Dette speciale begrænser sig til at omhandle danske forhold og de danske folkebiblioteker.

Side | 3

More magazines by this user
Similar magazines