SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Hvad er (en) oplevelse? Et opslag i den danske ordbog på nettet, giver følgende forklaring 31 :

1. Noget som man oplever, fx. en særlig hændelse eller begivenhed som man er vidne til, eller en samlet

helhed af (sanse)indtryk der møder én

Hvad vil det så sige at opleve:

1. med sine egne sanser registrer noget, fx. et synsindtryk, at en hændelse finder sted, eller at en tilstand

indtræffer; være vidne til eller genstand for

- nogen oplever noget

2. fornemme eller føle umiddelbart; opfatte (som)

- nogen oplever noget/nogen+måde

-nogen oplever noget/nogen som noget/nogen

Jon Sundbo, professor i erhvervsøkonomi ved RUC har beskrevet oplevelser sådan:

" Det kan defineres som ”En rejse: En flygtig ting (fornemmelse), der sker i hjernen eller i alle sanser. Man

kan have erindringen om den, men ingen materielle efterladenskaber. Man kan få ny viden, men ikke

nødvendigvis. Det kan være underholdning, men ikke nødvendigvis.” Den amerikanske psykolog

Csikszentmihalyi (2002) taler om flow, som er det at man gennemfører en slags opdagelsesfærd. Man

oplever noget nyt, man løser et problem eller overvinder forhindringer. Man synes bagefter at man har gjort

en indsats og føler en form for lykke. Det kan f.eks. være at man har besteget et bjerg."

Det er en uhåndgribelig proces, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske; individet. Oplevelser er

altså subjektive og individuelt forankret. Hvad der er en oplevelse for ét menneske er ikke nødvendigvis en

oplevelse for et andet. Der sker noget, man oplever; dvs. med sine sanser registrerer en hændelse eller

begivenhed. Denne oplevelse kan blive til minder og/eller erfaringsdannelse.

3.3 Oplevelsessamfundet

Begrebet ”Oplevelsessamfundet” blev første gang introduceret i 1992 af den tyske kultursociolog Gerhard

Schulze. Han mente, at oplevelsessamfundet havde været den dominerende samfundsform allerede fra

1980’erne. Udviklingen til denne samfundsform er sket i den vestlige verden op igennem 1960-70’erne, hvor

vi har bevæget os fra et knaphedssamfund til et overflodssamfund. I dette samfund får alle deres basale

behov dækket. Det er ikke længere økonomien, der sætter grænser for forbruget, men derimod en søgen

mod oplevelser og øjeblikkelig nydelse/behovstilfredsstillelse. Oplevelsesværdien bliver afgørende når der

31 https://ordnet.dk/ddo - opslag på 'oplevelse' og 'opleve'.

Side | 30

More magazines by this user
Similar magazines