SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

skal vælges/skelnes mellem produkter og tilbud.

Dette overflodssamfund betyder, at alle borger i oplevelsessamfundet i princippet skulle have råd/mulighed

for at deltage i alle kulturelle tilbud og aktiviteter.

Derfor bliver der i stigende grad lagt mere vægt og fokus på det udefinerbare begreb nydelse 32 : En følelses,

der ikke umiddelbart kan måles eller italesættes, og som er individuel fra person til person. Oplevelserne

har en individuel forankring.

I sin bog opstiller Schulze fem livsstilsmiljøer. Det er gruppedannelser, som sker på individualiseringens

vilkår. Individualiseringen kan karakteriseres ved begrebet ”Det frisatte individ”: 33

”Nutidens mennesker er ikke i samme grad som tidligere bundet til fastsatte traditioner, normer og værdier.

En konsekvens af denne frisættelse er, at det enkelte menneske selv er tvunget til at definere sin egen

identitet. Og da vi gennem de seneste 50 år har fået fire gange så meget købekraft, er det oplagt at

forbruget er blevet en væsentlig komponent i identitetsdannelsen.” 34

Det frisatte individ skaber altså sin egen identitet bl.a. igennem sit fritidsforbrug, og herved også gennem

jagten på nye meningsfulde oplevelser. Men denne frisættelse skaber, iflg. Schulze også en usikkerhed hos

den enkelte, og derfor kommer livsstilsgrupperingerne i spil som en hjælp/aflastning for individet i et

samfund fyldt med uoverskuelige valgmuligheder. (med andre ord en hjælp til at reducerer kompleksiteten)

Miljøerne, der er grupperinger dannet efter alder og uddannelse, kan ses som hvert deres

oplevelsesfællesskab. I hver gruppe søges der efter forskellige oplevelser for at opnå en umiddelbar

tilfredsstillelse af deres fælles oplevelsesbehov.

I Schulzes bog finder man denne model over livsstilsmiljøerne. 35 Her kan man se inddelingen efter alder og

uddannelsesniveau.

32 Som Schulze definerer således: den psykofysiske reaktion på gode oplevelser. Kaare-Nielsen (1993), s. 141.

33 Danmarks kreative potentiale (2000), s. 23

34 Jochumsen og Hvenegaard Rasmussen (2008a)

35 Schulze (1999), s. 279.

Side | 31

More magazines by this user
Similar magazines