SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

for, at der på trods af overflodssamfund, stadig vil findes marginaliserede befolkningsgrupper, der ikke har

råd til at opfylde alle deres drømme/behov på et oplevelsesorienteret kulturmarked.

Personligt stiller jeg mig også en smule skeptisk over for påstanden om at livsstilsmiljøerne ikke følger

sociale skillelinjer (HK Nielsen s. 140), da jeg mener, at skillelinjen mellem høj, mellem og lavtuddannede

udgør en væsentligt social skillelinje. I HK Nielsen tekst bliver den ældre generation i harmonimiljøet, da

også omtalt som ”i en social udsat position”

Flere mener, at oplevelser er blevet at stadigt vigtigere omdrejningspunk i vores daglige liv (og dermed også

økonomisk og politisk). Det har udviklet sig til en kamp om kulturforbrugernes opmærksomhed - en kamp

der har givet kulturliv og kulturinstitutioner nye udfordringer.

Affødt af teorier og debat om oplevelsessamfundet, er der derfor også kommet teorier om en økonomisk

struktur, der er baseret på samfundets søgen efter (meningsfulde) oplevelser; Oplevelsesøkonomien.

Dorthe Skot-Hansen forklarer hvordan kultur og økonomi er blevet mere afhængigt af hinanden: 41

”Fokuseringen på oplevelser og oplevelsesbehovet kan også ses som en del af et større ”cultural turn”, hvor

økonomiske og symbolske processer mere end nogensinde blandes sammen og udtrykkes i et fælles sprog:

Økonomien er i stigende grad kulturelt influeret og kulturen er mere og mere økonomiske influeret.”

Man kan med andre ord sige, at fokuseringen på oplevelsessamfundet også er begyndt at være interessant,

fordi man beskæftiger sig mere og mere med oplevelsesøkonomien.

3.4 Oplevelsesøkonomi

Begrebet oplevelsesøkonomi blev første gang introduceret af forfatterne Pine og Gilmore i 1999. I deres bog

”The Experience economy – Work is Theatre & every business a Stage” beskriver de, hvordan varer og

serviceydelser ikke længere er nok i sig selv. Virksomheder må, for at differentierer sig fra andres varer og

serviceydelser, fokusere på den oplevelse kunderne får mens de bruger produktet. Man skal med andre ord

tilføje produktet en historie!

Siden begrebet først blev introduceret i 1999, er oplevelsesøkonomi blevet anskuet fra flere vinkler af:

- Til skabelse af økonomiske vækst.

- I forb. med markedsføringsmæssig dimensioner.

41 Skot-Hansen (2007)

Side | 35

More magazines by this user
Similar magazines