SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

- Som samfundsmæssig sammenhængskraft (social cohesion).

- Til at skabe sammenhæng mellem kreativitet og innovation.

Pine & Gilmores vinkel var den markedsføringsmæssige dimension. Bogen er en guide til virksomheder i

hvordan de udnytter den nye oplevelsesøkonomi til at give bedre/højere salgstal for deres produkter og

serviceydelser.

Jeg syntes, at bibliotekerne kan bruge teorierne om oplevelsesøkonomien som værktøj/inspiration/ideer til

hvordan man kan appellere til borgerne i et oplevelsessamfund. Der har været flere røster fremme om at

biblioteker og biblioteker er en truet race (institut for fremtidsforskning), og bibliotekernes statistikker viser

også ændring i befolknings måder at bruge biblioteket på. Derfor har der været god grund til at tænke i nye

baner, og inddrage nogle af disse strategier i bibliotekerne.

Iflg. Pine og Gilmore er udviklingen af oplevelsesøkonomien en naturlige del af den økonomiske udvikling.

Vi er gået fra et landbrugssamfund med en landbrugsøkonomi, der var afhængig af de naturlige råvarer vi

kunne opdyrke. Til et industrisamfund, hvor økonomien blev baseret på en forarbejdning af disse råvarer.

Derfra videre til en serviceøkonomi, hvor det ikke længere var selve produkterne, der var vigtige, men

derimod de serviceydelser der blev knyttet her til. Herfra bevægede og bevæger vi os nu over imod

oplevelsesøkonomien, hvor det ikke længere er varer eller serviceydelser, der er i centrale, men derimod de

følelser og oplevelser vi får af at bruge dem.

Ligesom Gerhard Schulze peger de også på samfundets øgede velstand, som den største grund til denne

udvikling. Folk har ikke længere problemer med at få råd til de basale levevilkår og bruger flere penge på

luksus og oplevelser (noget der giver dem en længerevarende følelses). Derudover har vi i teorien fået mere

fritid, og dermed også mere tid til at bruge på og lede efter oplevelserne.

Som et eksempel på denne udvikling… på hvordan fokuseringen har ændret sig fra de ombyttelige råvarer til

de uhåndgribelige aktiviteter - trækker Pine & Gilmore tråde tilbage til Adam Smith og hans hovedværk

”The Wealth of Nations”, som blev udgivet i slutningen af 1700-taller. Lige på tærsklen til den industrielle

revolution. I værket argumenterer Smith for hvorfor fri markedsøkonomi er bedre og mere produktivt for

samfundet.

For Adam Smith var det arbejderne og de (håndgribelige!) produkter de producerede, der havde værdi.

Side | 36

More magazines by this user
Similar magazines