SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

44 ddc (2010)

Bibliotekerne har allerede igennem en længere årrække tilbudt

deres brugere flere muligheder for nye oplevelser: Foredrag,

teater, film, udstillinger mv. er blevet til en større og mere

integreret del af bibliotekerne. Men nu er fokus ved at flytte sig

fra bibliotekernes tilbud, til de oplevelsesskabende muligheder i

bibliotekernes fysiske rum - og til de mange nye muligheder man

har til at præsentere materialesamlingerne på.

Et tydeligt eksempel på dette kan man finde på Hjørring

Bibliotek, der blev indviet i 2008. Bibliotekets placering inde i et

indkøbscenter gjorde det ikke muligt for arkitekterne at arbejde

med det ydre udtryk. Det kunne de til gengæld med det indre.

Resultatet blev et fascinerende og meget oplevelsesorienteret

biblioteksrum. Gennem hele biblioteket bugter 'den røde tråd'

sig. Det er en fysisk formidlingsstruktur, der gennembryder

vægge, reoler og gulve, og skaber en sammenhæng gennem hele

biblioteket. 'Den røde tråd' bruges til at udstille og fremhæve

bibliotekets forskellige materialer.

Tråden indbyder til en tur rundt i biblioteket, på opdagelse efter

nye oplevelser.

Indretningen er tydeligvis etableret med bibliotekernes

formålsparagraf : "at fremme oplysning, uddannelse og kulturel

aktivitet" i centrum. Samtidigt er det også lykkedes, at sætte

brugerne og deres mange forskellige behov i centrum i dette

"multifunktionelle oplysnings- og videnscenter". 44

Sanserne kommer i brug på biblioteket. Der er masser og farver

og gang i den, stillezoner til fordybelse og reflektion og bl.a. en

digttrappe hvor man kan lytte til personalet der læser deres

Side | 40

More magazines by this user
Similar magazines