SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

ikke nogen succes 45 :

"Men nogle gange er der noget der er flot, men ikke går så godt. Her fornyeligt havde vi den idé, syntes det

kunne være sjovt at lave med forsider. Gule og blå forsider, to.. de komplementerede hinanden de to farver.

Det så utroligt flot ud. Men der blev ikke taget så meget."

4.1 Formidlingen i det fysiske rum

Jeg vil i dette afsnit fortælle om den fysiske litteraturformidling, der foregår på bibliotekerne lige nu, og

undersøge hvordan den er blevet påvirket af teorierne om oplevelsessamfundet .

Afsnittet er resultatet af den undersøgelse, jeg udførte på 8 danske folkebiblioteker i starten af 2011. Dertil

inddrager jeg Rasmus Grøn og Laura Windings undersøgelsesresultater og teorier fra Tveit samt rapporten

"Folkebiblioteker i vidensamfundet". I min undersøgelse har jeg fokuseret på det 4. og 5. niveau af

bibliotekernes formidling (se side 7 om aktivitetsniveau i bibliotekernes formidling). Og det er derfor

aktiviteterne i disse to niveauer jeg forholder mig til i dette afsnit.

I følge Styrelsen for Bibliotek og Medier 46 er den litteraturformidling, man i dag kan se på de danske

folkebiblioteker aktiv, brugerinddragende, kreativ og facetteret som aldrig før. Grøns

spørgeskemaundersøgelsen viser også et område i ændring. Litteraturformidlingen er, ifølge bibliotekerne,

vokset i omfang og har ændret karakter siden 2003. 47

Formidlingen af bibliotekernes skønlitterære bestand har udviklet og ændret sig markant de seneste 10 år.

Den stadig tiltagende fokuseringer på oplevelser, og det deraf følgende indtog af oplevelsesorienteret

tilgang til bibliotekerne, har betydet markante forandringer i bibliotekernes litteraturformidling. Derudover

har den forskydning, der er sket fra oplysningsideal til en efterspørgselsbaseret tankegang betydet, at det er

lånerne og deres behov, der er kommet i centrum for bibliotekernes formidling. Det er nu populært at

tilrettelæge formidlingen efter et ønske eller mål om at give lånerne gode (læse)oplevelser.

Betydningen af dette kan ses på de fleste danske folkebiblioteker. Hvor udstillinger på nogle biblioteker

tidligere var den eneste aktive formidlingsform i biblioteksrummet, har oplevelsesefterspørgslen fået

bibliotekerne til at bruge flere ressourcer på formidlingen, og på at gøre mere for at skabe oplevelser for

45 Bilag - Interview 3 Albertslund, min. 17:50.

46 Styrelsen for bibliotek og medier, (2010), s. xx.

47 67 % ud af 180 biblioteker svarede at formidlingens omfang vokset og 79 % ud af 176 biblioteker har bemærket en

ændring i litteraturformidlingens karakter. Grøn (2010), s. 98-99.

Side | 42

More magazines by this user
Similar magazines