SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

4.1.1 Litteraturformidling på designniveau

Litteraturformidling på Designniveauet er centret omkring indretningen af formidlingsrummet. En klar

tendens der hører til på dette niveau, er processen med at gøre bøgerne mere synlige og tydelig i

biblioteksrummet. Designet af rummet spiller ind her. Oplevelsesteorierne gør, at det på mange biblioteker

bliver vægtet højt, at det skal være en oplevelse for lånerne at besøge biblioteket og blive inspireret til nye

læseoplevelser.

Disse formidlingstiltag er dog sjældent fokuseret på bøgernes indhold, men har i stedet til formål at

tiltrække lånerne (og fastholde) deres opmærksomhed i længere tid. (på et eller andet tidspunkt må de jo

falde over noget, de finder interessant).

Det øgede fokus på at formidle bøgerne ved hjælp af biblioteksrummet indretning og design, kan man se på

de fleste nybyggede eller nyindrettede biblioteker, hvor arkitektur og møblement er med til at gøre

biblioteksrummet spændende og levende. Udviklingen på området har gjort at bibliotekerne ved

nyindretninger og udvikling, sørger for at de nye fysiske rammer udnytte bøgernes paratekstuelle og visuelle

læserappel.

Side | 44

More magazines by this user
Similar magazines