SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Der findes også andre formidlingstiltag, der udnytter bøgernes visuelle appel, men hvor man oftest bringer

bøgernes indhold med i formidlingen. Det gør man i forhold til den kontekst de bliver udstillet i.

Udstillinger

Et andet tiltag i de fysiske biblioteksrum, der åbner rummet og samlingen op for lånerne er udstillingerne.

Det er en mere aktiv formidlingsform, hvor bibliotekerne præsenterer udvalgte værker, der passer/hænger

sammen indenfor en bestemt kontekst. Dette tiltag er sammen med de synliggjorte værker i den faste

opstilling, med til at understøtte lånernes muligheder for ”græsning” og serendipitet.

Siden 1960’erne har udstillinger været en fast del af bibliotekernes fysiske formidling 54 . Det var et af de

tidligste tegn på oplevelsesrationalets indtog på bibliotekerne, og er i dag en af de mest udbredte

formidlingsformer i bibliotekerne. Alle de biblioteker jeg har besøgt i forbindelse med min undersøgelse, har

haft udstillinger i biblioteksrummet. Rasmus Grøns undersøgelse fra 2010 kom frem til et lignende resultat.

Der svarede 176 ud af 185 biblioteker, at de ”altid havde løbende udstillinger”. 55

En udstilling er, ifølge Åse Kristine Tveit, en enhed af form, formål, indhold og omgivelser, hvor publikum kan

forholde sig sansende og oplevende til det, der er stillet frem. Det bliver en oplevelse at gå på biblioteket og

udforske den nyeste bogudstilling. Laura Windings brugerundersøgelse fra 2007 viste, at lånerne i høj grad

bruger deres exteroceptive sanser, når de besøger biblioteker. Det er især den visuelle og taktile sans, der

kommer i brug. Øjet indfanger farver, lys og spændende forsider, og hænderne bliver nødt til lige at røre ved

de bøger, der virker tiltalende. Udsagn fra nogle af hendes interviewpersoner bekræfter dette: 56

"skal selvfølgelig lige have bøgerne i hånden og måske bladre eller læse bagpå" - "det betyder meget at

kunne have en bog i hånden før man vælger den, hvis du tænker i forhold til nettet (...) det er en del af

oplevelsen"

Windings undersøgelse giver også et indtryk af, hvor meget en udstilling påvirker lånerne. Hendes

observationer af lånere på Københavns hovedbiblioteker viser, at 37 ud af 45 bliver fanget af en af

udstillingerne og af disser tager 34 personer en bog op og læser bagpå 57 . Dog viser undersøgelsen også, at

udstillingerne ikke havde den store effekt i udlånet. Af de lånere, der standsede ved reolerne, var der kun 6,

54 Kjær og Ørum.

55 Grøn (2010), s. 120.

56 Winding (2007), s. 14.

57 Winding (2007), s 15.

Side | 47

More magazines by this user
Similar magazines