SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Tveit berører i sin gennemgang også udstillingernes oplevelsespotentiale:

”en udstilling består af nogle udvalgte objekter arrangeret på en bestemt måde, og det er op til betragteren

at hente en oplevelse fra den” 61

Når biblioteker bruger udstillinger i litteraturformidlingen er det med til, udover at synliggøre bibliotekets

litteraturtilbud og bogbestand, at skabe nye rum for inspiration og oplevelse for bibliotekets lånere. For at

opnå det sidste, er det dog vigtigt, at udstillingerne til stadighed fornyes og ændres. Ellers ender de med at

falde i ét med bibliotekets rum, og blive en del af det faste inventar. Dermed forsvinder oplevelsesaspektet.

Udstillingerne kan både være planlagte og spontane. På Albertslund Bibliotek planlægger de

udstillingstiltagene for tre måneder ad gangen. Der laves et skema for hvert udstillingsmøbel, hvor der nøje

angives hvilken type udstilling det skal være, og om de evt. skal ledsages af trykt materiale; plakater eller

emnelister. Titlerne kan være udvalgt nøje efter emneord og litteraturlister, eller plukket tilfældigt fra

hylderne. Der er dog også huller i skemaet, der giver plads til spontane udstillinger.

Derudover skelnede jeg i obeservationsskemaet også mellem faste og skiftende udstillinger. (se side 12)

Billede 15 - Planlagt udstilling af bøger i en bestemt kontekst: Kærlighedsromaner.

(Helsingør bibliotek)

På billedet her, ses et eksempel

på en (formentligt) planlagt

skiftende udstilling, hvor

bøgerne er valgt ud fra en

bestemt kontekst.

Emnet er ’Forårs-

fornemmelser’, og det er

kærlighedsromaner der er sat

frem.

Tveit mener, at det er vigtigt med en god balance mellem de planlagt og spontane udstillinger. Der skal

skabes en årsplan for udstillinger i biblioteksrummet, hvor der også skal være plads til spontane ideer

undervejs. At kunne lave udstillinger efter relevante emner i (lokal)samfundet, kan være med til at få

bibliotekerne til at fremstå opdaterede og aktuelle.

61 Ibid.

Side | 49

More magazines by this user
Similar magazines