SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

påskekrimijagt i biblioterne. Det er bredt, varieret og forsøger at sætte lånerne i fokus. Der bliver brugt

mange kræfter på at udvikle nye ideer og tiltag. En af grundene til at Aarhus er så langt fremme og iderig,

kan være ansættelsen af en litteraturkonsulent i 2009. Dette har gjort det muligt for kommune at fastholde

fokus og engagement for litteraturen. Litteraturkonsulenten, Lise Kloster Gram, har som cand. mag nogle

andre forudsætninger og erfaringer end bibliotekarerne. Hun indgår ikke i bibliotekernes daglige arbejde, og

er dermed ikke bundet af hverdagen på bibliotekerne. Det giver god mulighed og tid til at tænke "udenfor

rammerne" og arbejde med vækst, udvikling og nytænkning indenfor det litterære arbejde.

Lise gav i interviewet udtryk for, at biblioteket som kulturinstitution har en forpligtelse til at udfordre deres

lånere og litteraturbrugere. De prøver derfor at tænke anderledes og give lånerne noget 'nyt' med hjem.

"...sådan at hver gang vi har et arrangement f.eks. okay vi kan godt invitere en eller anden stor forfatter,

som vi ved der kommer mange til. Det er den måde vi motivere dem til at komme til arrangementet, men

kunne vi så lave et twist på en eller anden måde, så folk kommer hjem med noget mere og er blevet

udfordret på en eller anden måde." 66

Den oplevelsesorienterede tilgang kommer også til udtryk når bibliotekerne laver arrangementer. Som

ovenstående citat fortæller, så bliver der udviklet på de traditionelle arrangementer for at udfordre og

skabe nye oplevelser for lånerne.

Et andet sted, hvor man kan se udviklingen, er når bibliotekerne ligger vante arrangementet i uvante

rammer. På Helsingør bibliotek har de bl.a. afholdt flere af deres arrangementer ude i udlånet blandt reoler

og bøger, og i stedet for i de dertil indrettede områder. Det skaber en mere intim stemning de uvante

rammer pirrer nysgerrigheden (så oplevelsesværdien stiger).

Trykt materiale

Det trykte materiale er den fysiske itekstsættelse af litteraturen. Den kan komme til udtryk på

litteraturlister, kataloger, postkort, bogmærker, plakater o.l. Dette tiltag er stadig meget udbredt i

bibliotekerne. I Grøns undersøgelse svarede 94 % 67 af bibliotekerne, at de anvendte trykte materialer i

deres formidling. På trods af stigende formidlingstiltag i bibliotekernes digitale rum (som jo også er meget

tekstbunden), bliver der stadig brugt trykte materialer på langt de fleste biblioteker.

66 Interview nr. 2 - LKG, 03:30 min.

67 Grøn (2010), s. 111.

Side | 54

More magazines by this user
Similar magazines