SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

begrænse sig i den digitale formidling. Hvis biblioteket f.eks. vil skabe en sammenhæng mellem en udstilling

i det fysiske rum og formidling i det digitale rum, er det vigtigt at holde sig til få relevante bøger. Det er ikke

hele udstillingen der skal ligge på nettet, men et udvalg. (Dette kan evt. blive ændret alt efter hvornår de

bliver udlånt.) Struktur og overblik er nøgleordene.

Siden internettets indtog på bibliotekerne, er der også sket en stor udvikling på webben og på hvordan det

benyttes. Internettet, og hvordan vi benytter det, har ændret sig. Fra at have været et medie præget af

tydelige afsendere og passive modtagere bag skærmen, til det, der er blevet kaldt Web 2.0, hvor sociale

teknologier og en høj grad af brugerinvolvering er i centrum. Denne rivende udvikling og de mange nye

muligheder den har medført, har gjort det muligt for bibliotekerne at videreføre deres litteraturformidling

på deres hjemmeside.

Derfor se man flere steder, at bibliotekernes

digitale tilbud også er under forandring. Hvor det

før var mere generelle sider med praktiske

oplysninger om bibliotekerne, kommer der flere

og flere bibliotekshjemmesider, hvor

formidlingen er i centrum

Eksempler på dette er de nye hjemmesider fra

København og Aarhus kommunes biblioteker.

Noget af det første der fanger ens

opmærksomhed, når man kommer ind på

hjemmesiden, er et panel fyldt med bogforsider

(også kaldt karrusellen). Det er udvalgte titler fra samlingen, som biblioteket formidler på en meget

iøjefaldende plads. Igen er det bøgernes forsider, der bliver anvendt som formidlingstiltag. Det er visuelt

fængende og fanger lånerens opmærksomhed med det samme. Det er tydeligt, at formidlingen af

materialerne blive prioriteret højt her i forhold til de ældre hjemmesider.

Bibliotekernes hjemmesider og især deres selvbetjening på nettet, er populære blandt lånerne. Folke- og

forskningsbiblioteksstatistikken 2009 viste, at en stadig større andel af udlånene på folkebibliotekerne

kommer fra fornyelse.

Screenshot 1 - Aarhus kommune Bibliotekers

hjemmeside

Som tabellen nedenunder viser, så er antallet af fornyelser steget kraftigt siden år 2000. Antallet er næsten

Side | 57

More magazines by this user
Similar magazines