SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Kigger man på Rasmus Grøns undersøgelse, så viser det sig også, at kun 6 biblioteker har en fast opstilling

med overskriften "Anbefalinger" 77 .

Dialogisk formidling

Denne type formidling er et af kendetegnene ved Web 2.0 og de sociale netværks indtog på bibliotekerne.

Blogs, Facebook, Twitter, flickr o.l. er alle sociale netværk, der er kendetegnet ved, at brugerne har

mulighed for at bidrage til indholdet. Skellet mellem afsender og modtager er udvisket, og det er her man

kan se oplevelsessamfundets tendenser afspejle sig i internettet. Brugerne vil være en del af aktiviteten og

føle sig inddraget. Det er det, der er meningen med de sociale netværk (udover at Bibliotekerne gerne vil

markere sig på populære netsteder, og vise at her findes de også).

Men det er uden tvivl noget af det bibliotekerne har sværest ved, når de bevæger sig ud på nettet. De

møder nemlig et stort problem og barriere: Det er rigtigt svært, at få lånerne til at involvere sig i

netaktiviteterne og kommentere på blogindlæg, facebookopdateringer, twitter-streams osv.

Halvdelen af bibliotekerne i min undersøgelse er aktive på facebook. Det er Aarhus, Kolding, Rødovre og

Albertslund. Når man kigger nærmere på profilerne kan mans se, at påå Facebook forsvinder lidt af den

personlige formidling. Der er ikke nogen tydelig person bag profilerne, men derimod en institution - og

profilerne er præget af institutionel formidling og meget lidt dialog! Man kunne godt forestille sig, at dette

havde en sammenhæng. At de låner man møder på facebook, gerne vil vide hvem de kommunikere med -

og at kommunikere med en institution bliver for diffust og upersonligt.

Blogs'ne derimod er bygget op omkring personlig formidling. På bloggen er der en tydelige afsender; en

navngiven bibliotekar. Både Aarhus og Helsingørs hjemmesider er bygget op omkring en blogplatform.

Hvilket betyder, at lånerne kan kommentere på alt der bliver lagt på nettet. Nyheder, pressemeddelelser,

anbefalinger, arrangementer osv. Det er dog ikke noget lånerne gør brug af, så den dialogiske formidling er

ikke eksisterende på de sider.

Albertslund Bibliotek er det eneste af bibliotekerne, der har en blog hvis eneste formål er dialog med

lånerne. Det har dog ikke være helt den succes, de havde håbet på. Anne Klara om bloggen 78 :

"vores ambitionsniveau er for højt til bloggen.(..) det skal være hurtigere og det skal ikke være en artikel. et

77 Grøn (2010), s.

78 Bilag - Interview 3 Albertslund, min. 29:28.

Side | 65

More magazines by this user
Similar magazines