SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Konklusion

Man kan i samfundet i dag se flere tendenser fra det såkaldte oplevelsessamfund, som er kendetegnet ved

økonomisk frihed og det frisatte individs jagt på meningsfulde oplevelser. For selvom den økonomiske frihed

er blevet mindre de senere par år, så har det ikke stoppet jagten på oplevelser. Det er populært som aldrig

før, at give oplevelsesgaver.

Dette må bibliotekerne tage med i deres overvejelser, når de vil vende deres faldende besøgstal og undgå

bare at være afhentningscentraler for materialer bestilt på internettet. Bibliotekerne kan med fordel skele

til de oplevelsesøkonomiske teorier, når det kommer til hvordan dette kan gøres. Man kan også allerede se

en tydelig sammenhæng mellem den moderne biblioteksudvikling og de oplevelsesøkonomiske rationaler.

Dette kommer bl.a. til udtryk i de unikke arkitektoniske nybyggede biblioteker, som f.eks. Den sorte

Diamant, Ordrup, Helsingør og Hjørring. Oplevelser er tænk med i hele processen: I rum, indretning og

formidling. Dette er med til at gøre bibliotekerne et attraktivt sted at besøge.

I specialet er det beskrevet hvordan den amerikanske økonomer Pine & Gilmore mener, at varer og

serviceydelser ikke længere er nok i sig selv. Virksomheder og institutioner må, for at differentiere sig selv

fra andre varer og serviceydelser, fokuserer på den oplevelse kunderne/lånerne får, mens de bruger

produkterne. For bibliotekerne betyder det, at det ikke længere er nok at skaffe adgang til materialerne og

stille dem til rådighed. Nu skal det være en oplevelse at besøge biblioteket.

Oplevelsesøkonomien sætter bibliotekerne i en situation, hvor de bliver nødt til at formidle deres tilbud på

en ny måde. Det digitale kunne være en af dem!

Litteraturformidlingen har siden starten af 1900-tallet ændret sig fra at være af oplysende karakter, med

fokus på den viden og dannelse der skulle oplyse lånerne, til en mere neutral formidling i det moderne

velfærdsbibliotek, hvor bibliotekarerne ved hjælp af den indirekte formidling gjorde lånerne i stand til selv

at vælge blandt materialerne. De fandt gerne bøgerne frem, men de havde ingen mening om, hvorvidt en

bog var bedre (kvalitet) end en anden. Nu er formidlingen, og dermed bibliotekarernes rolle, under

forandring igen. I nutidens samfund er der et større og større fokus på oplevelser og brugerinddragelse.

Brugerne skal sættes i fokus for formidlingen. En af måderne at gøre dette på, er ved at gå tilbage til den

mere personlige formidlingsform. Bibliotekarerne skal give mere af sig selv, og deres erfaring, når de

skønlitterære titler skal formidles.

En anden måde at sætte lånerne i centrum på, er ved at tænke over, hvad deres behov er. Hvad syntes

Side | 69

More magazines by this user
Similar magazines